Portretrecht

Met onze brede expertise over adverteren en reclame bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot non-profit en (semi-)publieke sector. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Portretrecht

Een portretrecht is het recht van een individu om over het eigen portret te beschikken. Een portret is een afbeelding van de eigen lichamelijke, herkenbare identiteit. Het gaat expliciet om de ‘herkenbare identiteit’ en niet alleen om het gezicht. Een foto waarbij het gezicht is afgedekt, kan namelijk nog steeds een inbreuk maken op de herkenbare identiteit.

Het portretrecht is onderdeel van het auteursrecht. De auteurswet maakt voor het portretrecht onderscheidt tussen twee situaties, namelijk een portret dat in opdracht is gemaakt of niet.

Portret in opdracht:

Voor de publicatie van een portret dat in opdracht is gemaakt, is altijd toestemming nodig van de geportretteerde. De maker van het portret, de fotograaf, moet voor publicatie ook toestemming geven. De fotograaf heeft immers een auteursrecht op de gemaakte foto. Bij portretten die in opdracht zijn gemaakt, bestaat er dus een situatie dat er een portretrecht en een auteursrecht naast elkaar bestaan. Beide rechten beperken elkaar in zekere zin. De auteursrechthebbende mag de foto niet vrijelijk publiceren, vanwege het portretrecht. Andersom mag de portretrechthebbende de foto vaak ook niet vrijelijk publiceren vanwege het auteursrecht van de maker.

Portret niet in opdracht:
Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag er in beginsel vrijelijk worden gepubliceerd tenzij de geportretteerde een redelijk belang kan aanvoeren tegen de publicatie. Een redelijk belang kan bijvoorbeeld zijn de inbreuk op het grondrecht privacy. Aan de andere kant kan degene die het portret heeft gepubliceerd ook argumenten aanvoeren die hout snijden zoals: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid of commerciële belangen. Zodoende kan een portretrecht discussie al snel uitmonden in een fundamentele strijd tussen grondrechten.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het portretrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van wetgeving rondom advertenties en reclame. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het intellectueel eigendomsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips