Non-fungible tokens (NFT)

Met onze brede expertise over het intellectueel eigendomsrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot non-profit en (semi-)publieke sector. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat we doen

NFT

NFT’s zijn digitale tokens die niet vervangbaar en dus uniek zijn. Een cryptocurrency zoals de Bitcoin is ook een digitale token, echter is de ene Bitcoin volledig inwisselbaar met een andere Bitcoin. Het inwisselbare van een Bitcoin zorgt ervoor dat het niet uitmaakt welke Bitcoin in bezit is. De onderliggende waarde van de ene Bitcoin verschilt immers niet met de andere Bitcoin.
NFT’s verschillen met andere digitale tokens in dat de verwisselbaarheid of vervangbaarheid ontbreekt. Dat maakt dat NFT’s niet geschikt zijn om een cryptovaluta in te vervatten: immers de kern van een valuta is de inwisselbaarheid van coins/munten onderling. NFT’s zijn om die reden wel uitermate geschikt om digitale objecten zoals kunst of muziek in te vervatten. Ook kunnen NFT’s worden gebruikt voor digitale waarde-objecten in bijvoorbeeld games en virtuele omgevingen zoals een metaverse. NFT’s, evenals cryptovaluta, zijn aangesloten bij een blockchain en daardoor gedecentraliseerd.

Blockchain

Blockchains bestaan inmiddels al een tijdje en behoort bij veel mensen al tot het vocabulaire. Desalniettemin toch een korte uitleg over wat een blockchain nu precies is.

Een blockchain is niets meer dan een interactieve, online, gedecentraliseerde database. Dat klinkt misschien als een mond vol, maar in essentie is het minder ingewikkeld. Een klassieke database slaat informatie op in de vorm van tabellen (denk bijvoorbeeld aan hoe reeksen data in Excel kunnen worden gezet). Een blockchain slaat de informatie op een andere manier op, namelijk in stukken/blocks. Op het moment dat een block gevuld is met informatie (bijvoorbeeld informatie over transacties), wordt de block permanent toegevoegd aan de chain/ketting. Het verschil in dataopslag is wezenlijk. Bij een normale database kan men de individuele data-input veranderen, verwijderen etc. Een blockchain is zo ontwikkeld dat dit niet kan. Op het moment dat een block data als het ware aan de ketting ligt, is de data onveranderbaar. Bovendien ontstaat er door de blockchain een zelfvoorzienend verificatiesysteem van de data. Een block moet namelijk corresponderen en kloppen met de gehele time-line van de gehele chain. Daardoor kan 10 niet ineens 100 worden, oftewel: data in de blockchain kan niet worden gewijzigd. Blockchain-technologie kent naast cryptovaluta en NFT’s nog veel meer toepassingen. Deze toepassingen worden dan ook steeds populairder.

NFT’s & intellectueel eigendom

NFT’s worden vandaag de dag veel gebruikt voor digitale kunst. De maker van online kunst heeft, evenals bij fysieke kunst, een auteursrecht op de creatie. Op het moment dat een koper digitale kunst koopt in de vorm van een NFT, wat wordt er dan precies aangekocht?

Dat hangt volledig af van het onderliggende smart-contract. Een NFT kan:

 • het eigendom en alleenrecht op toegang tot het originele kunstwerk bevatten
 • alleen een eigendomscertificaat zijn van het kunstwerk
 • alleen een unieke token of link die de waarde van het onderliggende kunstwerk vertolkt

De koop van een NFT behelst niet de overdracht van het auteursrecht.

In beginsel kan bij de (ver)koop van fysieke kunst overeen worden gekomen dat het auteursrecht bij de verkoop wordt overgedragen. Dan moet het wel gaan om een directe aankoop van kunst bij de auteursrechthebbende (de maker), omdat de auteursrechthebbende de enige is die de overdracht rechtsgeldig kan maken. Op het moment dat een auteursrecht door de originele maker is overgedragen, is dat auteursrecht evenals de kunst natuurlijk verhandelbaar.

Technisch gezien zou het dus mogelijk moeten zijn om bij NFT’s het auteursrecht te doen laten overgaan op de koper. Het probleem is echter dat voor de koop van NFT’s verloopt via zogenoemde smart-contracts op de blockchain. Voor de overdracht van een auteursrecht vereist de Nederlandse Auteurswet een akte (artikel 2). Er bestaat onduidelijkheid of de Nederlandse wetgever of rechter een smart-contract kwalificeert als een akte in de zin van de Auteurswet.

Een NFT kan wel een inbreuk maken op een auteursrecht. Als auteursrechthebbende is het noodzakelijk om deskundig advies in te winnen over de risico’s en mogelijkheden. Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van NFT’s en het intellectueel eigendom. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van wetgeving rondom NFT's. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het intellectueel eigendomsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips