Adverteren en reclame

Met onze brede expertise over adverteren en reclame bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot non-profit en (semi-)publieke sector. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat we doen

Aan reclame-uitingen worden door de wet eisen gesteld. Deze eisen dienen ter bescherming van consumenten enerzijds en ter bescherming van concurrenten anderzijds. De Reclame Code Commissie behandelt klachten over reclame-uitingen en stelt vast of er regels overtreden zijn. Het reclamerecht wordt bovendien beheerst door Europese regels en normen.

Er kunnen in de praktijk geschillen ontstaan over reclame-uitingen. Die kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij vergelijkende reclames; reclames waarin een onderneming wordt vergeleken met concurrenten. Bij vergelijkende reclames is het voorafgaand aan de reclame-uiting al relevant om deskundig advies in te winnen om de grenzen goed helder te hebben. Ook als eenmaal een geschil is ontstaan, is juridisch(e) advies en bijstand noodzakelijk. Er kunnen in de praktijk ook geschillen ontstaan over misleidende reclame, onrechtmatige reclame of online reclame.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van adverteren en reclame. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van wetgeving rondom advertenties en reclame. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het intellectueel eigendomsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips