Bedrijfsgeheimen

Met onze brede expertise over bedrijfsgeheimen bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot non-profit en (semi-)publieke sector. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat we doen

Een bedrijfsgeheim is exclusieve in-house kennis over productieprocessen, technologieën of data. Deze kennis en data heeft een enorme commerciële waarde en kan van grote invloed zijn op de concurrentiepositie. Bedrijfsgeheimen zijn te beschermen via de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Om bedrijfsgeheimen te beschermen moet de bedrijfsinformatie aan een aantal voorwaarden voldoen. De informatie moet geheim zijn; dat wil zeggen niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk. Daarnaast moet de informatie waarde vertegenwoordigen; niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor anderen in het handelsverkeer. Tot slot dienen er redelijke middelen te zijn ingezet om de informatie geheim te houden. Op het moment dat bepaalde informatie binnen een organisatie als bedrijfsgeheim kwalificeert, wordt die informatie beschermt tegen onrechtmatig gebruik, onrechtmatige publicatie en onrechtmatige verkrijging. Het is niet altijd even makkelijk om bewezen te krijgen dat er inbreuk wordt gemaakt op een bedrijfsgeheim. Mocht het wel bewezen worden dat er inbreuk wordt gemaakt op een bedrijfsgeheim, dan ontstaat er een schadevergoedingsvordering. Het starten van een gerechtelijke procedure over een bedrijfsgeheim kan voor nog meer ongewenste blootstelling van het bedrijfsgeheim zorgen. Om dat risico tot een minimum te beperken, zijn er aantal waarborgen in de wet opgenomen. Onder meer het beroepsgeheim van advocaten beschermt tegen (meer) blootstelling van de bedrijfsgeheimen tijdens een gerechtelijke procedure.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van bedrijfsgeheimen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van wetgeving rondom bedrijfsgeheimen. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het intellectueel eigendomsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips