Privacy Statement

MKBrecht verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar dienstverlening correct uit kan voeren. De grondslag voor de verwerking berust op een overeenkomst of doordat je als bezoeker toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld zodat wij je via onze nieuwsbrieven en blogs op de hoogte kunnen brengen van recente ontwikkelingen. Mocht je geen prijs meer stellen op informatie, laat het ons dan weten. MKBrecht zal dan jouw verzoek verwerken.

Persoonsgegevens

Om de diensten van MKBrecht af te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat MKBrecht jouw persoonsgegevens ontvangt. Om ervoor te zorgen dat we niet meer persoonsgegevens ontvangen dan strikt noodzakelijk, vragen we enkel die gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Te denken valt dan aan bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, financiële gegevens. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van MKBrecht die bevoegd zijn hiervan kennis te nemen. Deze gegevens worden bewaard overeenkomstig de vereisten die de wet- en regelgeving hieraan stelt.

Medewerkers MKBrecht

Als juridische dienstverlener zien wij erop toe dat onze medewerkers vertrouwelijk omgaan met jouw persoonsgegevens. Hierdoor wordt deze verplichting in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Natuurlijk heeft niet iedereen binnen onze organisatie toegang tot jouw persoonsgegevens. MKBrecht selecteert zorgvuldig de persoonsgegevens die een medewerker nodig heeft. Onze IT-infrastructuur is bovendien zodanig ingericht dat medewerkers persoonsgegevens niet kunnen opslaan op een device waar MKBrecht geen controle over heeft.

Klantenservice

Je kunt ons op diverse manieren bereiken, telefonisch, per email en zelfs via de chatfunctie op onze website. Dat is wel zo klantvriendelijk. Omdat je als ondernemer een drukke agenda hebt, begrijpen wij als geen ander dat je snel geholpen wilt worden bij vragen. Hierdoor is ons systeem zodanig ingericht dat we meteen weten welke klant contact met ons zoekt zodat we in kunnen staan voor een persoonlijke behandeling. Om onze klantvriendelijke behandeling te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van jouw gegevens en maken we aantekeningen in het dossier die we bewaren. Deze aantekeningen kun je ook terugvinden in de online omgeving. Handig als je het nog een keer terug wilt zoeken. Afhankelijk van de vraag kunnen we gebruik maken van een andere partij voor het geven van antwoord op je vragen. Dit zal dan een aan MKBrecht aangesloten advocatenkantoor zijn die vanzelfsprekend een beroepsgeheim heeft. Het advocatenkantoor kan daarvoor jouw gegevens gebruiken. In dat geval zullen we je natuurlijk van tevoren informeren. MKBrecht staat namelijk voor transparantie richting haar klanten.

Cookies

MKBrecht maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics, Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter), Ideal, Mollie en Tradetracker. Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken.Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Meer informatie over cookies vind je hier.

Doorgifte van persoonsgegevens

MKBrecht zal de persoonsgegevens die zij verwerkt niet voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor je toestemming hebt gegeven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. MKBrecht zal dus geen gegevens verkopen of aan derden de toegang verschaffen.

Internet

MKBrecht zal geen informatie bijhouden over jouw zoektochten op internet. Dit betekent dat MKBrecht de informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Opslag persoonsgegevens

MKBrecht slaat alle data en persoonsgegevens in Nederland op bij haar datacenter die ISO27001 gecertificeerd is. MKBrecht heeft met haar leverancier afspraken gemaakt dat zij geen toegang heeft tot de persoonsgegevens die MKBrecht verwerkt. Bovendien wordt de data versleuteld opgeslagen. Het datacenter heeft ook gegarandeerd te zullen voldoen aan de stand van de techniek. Hierdoor zullen gepaste organisatorische en technische maatregelen worden genomen indien dit op grond van de wet- en regelgeving is vereist. Hierdoor wordt de veiligheid en de beveiliging van het netwerk en de persoonsgegevens gewaarborgd.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

Zodra MKBrecht een verzoek ontvangt zal zij hieraan gehoor geven. Dit betekent dat afhankelijk van het verzoek, MKBrecht zorg zal dragen voor inzage in de door MKBrecht verwerkte gegevens, aanpassing of verwijdering daarvan. Je kunt jouw verzoek indienen per email naar privacy@mkbrecht.nl of telefonisch via 085 25000 44.

Laat je contract nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips