Octrooirecht

Met onze brede expertise over het octrooirecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot non-profit en (semi-)publieke sector. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat we doen

Een octrooi (ofwel patent) beschermt innovatieve uitvindingen. Om een geldig octrooirecht te verkrijgen moet de uitvinding een technisch karakter hebben, nieuw zijn, inventief zijn en industrieel toepasbaar zijn. Het moet gaan om tastbare zaken, die voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt en gereproduceerd. Ook een technische innovatie in een proces (bijvoorbeeld een productiemachine) kan hier onder vallen. De octrooiaanvraag is een nauwkeurig proces waarbij gemotiveerd moet worden kunnen weergegeven en beargumenteerd wat de innovatieve uitvinding inhoudt en waarom de uitvinding innovatief van aard is.

Wij nemen patentaanvragen uit handen, bieden begeleiding en advies en doen eventueel een deskundig haalbaarheidsonderzoek naar de patentaanvraag. Als eenmaal een octrooirecht gevestigd is, geniet de houder gedurende 20 jaar exclusieve bescherming tegen commercieel gebruik van de uitvinding. Jaarlijks dient er wel een taks te worden betaald om het octrooi niet te laten vervallen. Wij begeleiden ondernemingen bij het ‘onderhouden’ van het patent, dat wil zeggen dat de administratieve last die jaarlijks gepaard gaat met het behoud van het patent. Wanneer er inbreuk wordt gemaakt op een octrooirecht kan er onder meer schadevergoeding worden gevorderd.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het octrooirecht. Onze juristen en medewerkers binnen het octrooirechtteam zijn bovendien aan strenge geheimhoudingscontracten gebonden. Onze advocaten zijn aanvullend tot geheimhouding verplicht via het beroepsgeheim. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van wetgeving rondom het octrooirecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het intellectueel eigendomsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips