Meer- en minderwerk

Met onze brede expertise binnen het bouwrecht bedienen we verschillende soorten cliënten. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven, vastgoedbeleggers en internationale projectontwikkelaars tot (semi-)overheden en non-profit instellingen. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Meer- en minderwerk

In veel gevallen komen aannemer en opdrachtgever een vaste aanneemsom overeen. Dit betekent dat aannemer voor een vast bedrag bepaalde werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn opgesomd in een geaccordeerde offerte, een opdrachtbevestiging of een overeenkomst van opdracht. Op het moment dat de aannemer zijn werkzaamheden gaat uitvoeren, kan het zijn dat de aannemer bepaalde werkzaamheden moet verrichten die niet zijn inbegrepen in de offerte. In dat geval is sprake van meerwerk. Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat de aannemer bepaalde werkzaamheden toch niet hoeft te verrichten. Wanneer van voorgaande sprake is, wordt van minderwerk gesproken. Meerwerk komt in vele projecten voor. Vaak zal een aannemer namelijk extra werkzaamheden moeten verrichten dan van tevoren was bepaald. Tevens kan het voorkomen dat de opdrachtgever het ontwerp wijzigt, waardoor de aannemer extra werkzaamheden moet uitvoeren.

Vaak komen aannemer en opdrachtgever overeen dat voor meerwerk schriftelijk dan wel mondeling een offerte kan worden opgesteld en geaccordeerd. In de UAV 2012 is een aparte regeling met betrekking tot meer- en minderwerk opgenomen. Bovendien is een regeling met betrekking tot meerwerk opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Vragen omtrent meer- en minderwerk? Neem contact met ons op.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het bouwrecht en achterliggende rechtsgebieden. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het bouwrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips