Aannemingsovereenkomst

Met onze brede expertise binnen het bouwrecht bedienen we verschillende soorten cliënten. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven, vastgoedbeleggers en internationale projectontwikkelaars tot (semi-)overheden en non-profit instellingen. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Aannemingsovereenkomst

In de aannemingsovereenkomst zijn de hoofdverplichtingen van de aannemer opgenomen. Om een aannemingsovereenkomst te sluiten, moet sprake zijn van aanneming van werk in de zin van art. 7:750 van het Burgerlijk Wetboek. Van aanneming van werk is sprake op het moment dat een werk van stoffelijke aard tot stond wordt gebracht tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.

In de aannemingsovereenkomst worden onder andere de afspraken omtrent de te betalen prijs bedongen. Vaak wordt een vaste aanneemsom in de overeenkomst opgenomen. Deze aanneemsom kan eventueel hoger of lager uitvallen in verband met meer- en minderwerkzaamheden. De aannemer moet de opdrachtgever bij extra kosten op de hoogte stellen. De opdrachtgever kan dan namelijk nog beslissen om het ontwerp zo aan te passen dat extra kosten worden voorkomen. Tevens kan de opdrachtgever de opdracht opzeggen. Naast een vaste prijs kunnen aannemer en opdrachtgever een richtprijs overeenkomen. De wet bepaalt dat indien de richtprijs met meer dan 10% (dreigt) te worden overschreden, de aannemer de opdrachtgever hieromtrent waarschuwt. Bij een overschrijding van meer dan 10% heeft de opdrachtgever tevens het recht de opdracht op te zeggen dan wel aan te passen.

De aannemingsovereenkomst bepaalt in veel gevallen dat de aannemer de opdrachtgever dient te waarschuwen indien hij onjuistheden in de opdracht kent dan wel redelijkerwijs behoorde te kennen. Vaak gaat het om fouten in het ontwerp.

Tot slot wordt vaak een regeling met betrekking tot oplevering van het werk opgenomen in de aannemingsovereenkomst. Op het moment dat de aannemer stelt dat het werk gereed is, zal hij de opdrachtgever op de hoogte stellen. De opdrachtgever dient in een redelijke termijn het werk te onderzoeken en te laten weten of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever dit niet doet, wordt het werk stilzwijgend goedgekeurd en dus opgeleverd.

Onze advocaten en juristen kunnen ondersteuning bieden in het opstellen van een aannemingsovereenkomst. Bovendien kunnen wij ondersteuning bieden bij een (dreigend) geschil. Tot slot leggen wij graag in begrijpelijke taal de bepalingen uit de overeenkomst uit.

Vragen omtrent de aannemingsovereenkomst? Neem contact met ons op.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het bouwrecht en achterliggende rechtsgebieden. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het bouwrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips