Gebreken

Met onze brede expertise over het huurrecht bedienen wij verschillende organisaties die te maken hebben met het huurrecht. Wij geven juridisch advies aan zowel het MKB als internationale bedrijven. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit, specialisme en betrouwbaarheid.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Gebreken

In de wet is een aparte regeling opgenomen met betrekking tot gebreken aan een pand. Er is sprake van een gebrek wanneer de gehuurde zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. Bij de beoordeling of sprake is van een gebrek, wordt niet gekeken naar de feitelijke staat van het gehuurde, maar naar wat de staat zou moeten zijn. Op het moment dat sprake is van een gebrek is de verhuurder verplicht dit gebrek te verhelpen, tenzij het gebrek niet verholpen kan worden of onredelijke uitgaven met zich meebrengt.

Indien de verhuurder het gebrek niet verhelpt, kan de huurder dit zelf (laten) doen en de redelijk gemaakte kosten hiervoor in rekening brengen bij de verhuurder. Dit kan de huurder doen door de kosten te verrekenen met de huurprijs. Daarnaast kan de huurder bij het niet verhelpen van het gebrek een evenredige vermindering van de huurprijs vorderen.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van huurrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Ons team van bedrijfsjuristen en advocaten zijn specialisten op het gebied van het huurrecht. Wij begeleiden zowel verhuurders als huurders bij juridische vraagstukken. Wij hebben ruime ervaring aan de onderhandeltafel, zijn doortastend en kunnen goede inschattingen maken van kansen en risico’s. Wij begrijpen zowel de juridische wereld als het bedrijfsleven en zijn daardoor goed in staat te schakelen. Heldere en begrijpelijke taal staat daarbij voorop.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips