Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met onze brede expertise binnen het energierecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat wij doen

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden verplichtingen aan zorginstellingen en zelfstandige zorgprofessionals opgelegd ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. In de Wkkgz is de mogelijkheid opgenomen dat een cliënt / patiënt een klacht in kan dienen tegen een zorginstelling of zelfstandige zorgprofessional (ook wel zorgaanbieder). Na het indienen van de klacht, zal eerst gekeken worden of een overleg tussen partijen leidt tot een oplossing. De klacht zal worden behandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die op kosten van de zorgaanbieder wordt aangesteld. Hierbij wordt getracht om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, kan een klacht worden ingediend bij een geschilbeslechtingsinstantie. Het is voor de patiënt tevens mogelijk om een schadevergoeding te vorderen. De geschilbeslechtingsinstantie zal uitspraak doen in de vorm van een bindend advies.

Een zorgaanbieder moet op grond van de Wkkgz aan een aantal verplichtingen voldoen, zodat klachten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ten eerste heeft een zorgaanbieder de vergewisplicht. Dit betekent dat zorgaanbieders het arbeidsverleden van werknemers dienen te controleren. Denk hierbij aan het controleren van de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), maar ook een controle in het BIG-register of waarschuwingsregister. Naast de vergewisplicht heeft de zorgaanbieder een meldplicht. Dit neemt met zich mee dat onder andere een melding dient te worden gedaan in het geval van geweld in de zorg relatie, beëindiging van de arbeidsovereenkomst door disfunctioneren en andere calamiteiten in de zorg. Deze melding dient de zorgaanbieder te doen op straffe van een bestuurlijke boete.

Ons team van advocaten en juristen staat zowel patiënten als zorgaanbieders bij. Zo kunnen wij ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht, maar staan wij ook zorgaanbieders bij in de vraag of is voldaan aan de vergewisplicht dan wel de meldplicht.

Vragen omtrent de Wkkgz? Neem contact met ons op.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het gezondheidsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het gezondheidsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips