Verbintenissenrecht

Met onze brede expertise binnen het privaatrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Verbintenissenrecht

In het handelsverkeer worden continu verbintenissen aangegaan. Een verbintenis is een rechtsverhouding waarbij over en weer rechten en plichten bestaan. Een verbintenis kan tot stand komen bij overeenkomst (door het sluiten van het contract). Een verbintenis kan ook rechtstreeks uit de wet ontstaan door een feitelijk handelen. Deze buitencontractuele verbintenis is een verbintenis uit onrechtmatige daad. Het verbintenissenrecht is een breed, dynamisch rechtsgebied waarbij het telkens gaat over een plicht tot het doen of nalaten van een prestatie. Wij hebben ruime ervaring in contractuele en buitencontractuele geschilbeslechting door het geven van advies, het voeren van onderhandelingen of een gerechtelijke procedure.

Het verbintenissenrecht valt onder het burgerlijk recht. Voorbeelden van verbintenissen in het verbintenissenrecht zijn: een samenwerkingsovereenkomst, een koopovereenkomst, een franchiseovereenkomst of een geldleningsovereenkomst. Een verbintenis kan voortvloeien vanuit een overeenkomst of uit de wet.

Het verbintenissenrecht regelt een juridische verhouding tussen twee partijen. Beide partijen sluiten een overeenkomst met elkaar. Er dient aan de gemaakte afspraken te houden die in het contract zijn opgenomen. Als de partij die niet aan de gemaakte afspraak houdt, is er sprake van een contractbreuk, dit wordt ook wel ‘wanprestatie’ of een ‘tekortkoming’ genoemd. Wanneer de partij die schade lijdt (ook wel de benadeelde partij of schuldeiser genoemd), is de ander partij (de schuldenaar) aansprakelijk voor de geleden schade.

Wanneer partijen een overeenkomst met elkaar aangaan dient er alle belangrijke informatie of belangrijke mededelingen benoemd te worden. Wordt dit niet gedaan, dan is er sprake van bedrog. Dan is de overeenkomst tussen partijen ongedaan gemaakt. Bij bedrog wordt er door de ene partij aan de ander partij een onjuiste of verkeerde voorstelling van zaken aangegeven. Wanneer dit van toepassing is dan wordt de overeenkomst tussen partijen ongedaan gemaakt.

Als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming, dus er wordt niet aan de afspraken gehouden die door beide partijen in de overeenkomst staat vastgesteld. Heeft de partij die schade lijdt recht op schadevergoeding. Er kan alleen schadevergoeding gevorderd worden wanneer de schade de schuld is van de ander partij.

Als de geleden partij door de tekortkoming in de nakoming geen behoefte meer heeft om de overeenkomst tot stand te houden, is het mogelijk de overeenkomst te ontbinden. De gevolgen van de overeenkomst wordt dat zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. Als er na de ontbinding nog schade overblijft, wordt deze schade bij de schuldenaar gevorderd.

Het verbintenissenrecht is een breed, dynamische rechtsgebied waarbij telkens gaat over een plicht tot het doen of nalaten van een prestatie. Wij hebben ruime ervaring in contractuele en buitencontractuele geschilbeslechting door het geven van advies, het voeren van onderhandelingen of een gerechtelijke procedure. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van verbintenissenrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het privaatrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het privaatrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips