Overeenkomstenrecht

Met onze brede expertise binnen het privaatrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Overeenkomstenrecht

Overeenkomstenrecht of contractenrecht valt onder verbintenissenrecht. Wanneer twee of meer partijen afspraken op papier of mondeling afspreken, dan is er sprake van een overeenkomst. De ene partij dient een bepaalde prestatie te leveren en de ander partij heeft dan recht op een prestatie.

Voor het opmaken van overeenkomst of contract zijn er geen vormschriften voor, dit betekent dat het vormvrij is. Partijen mogen er zelf voor kiezen of ze de overeenkomst of contract mondeling afspreken of schriftelijk vaststellen. Ook mogen partijen er zelf voor kiezen wat in het contract komt te staan.

Als de partij die niet aan de gemaakte afspraak houdt is, er sprake van een contractbreuk, dit wordt ook wel ‘wanprestatie’ of een ‘tekortkoming’ genoemd. Wanneer de partij die schade lijdt (ook wel de benadeelde partij of schuldeiser genoemd), is de ander partij (de schuldenaar) aansprakelijk voor de geleden schade. Als de geleden partij door de tekortkoming in de nakoming geen behoefte meer heeft om de overeenkomst tot stand te houden, is het mogelijk de overeenkomst te ontbinden. De gevolgen van de overeenkomst wordt dat zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. Als er na de ontbinding nog schade overblijft, wordt deze schade bij de schuldenaar gevorderd.

Wanneer partijen een overeenkomst met elkaar aangaan dient er alle belangrijke informatie of belangrijke mededelingen benoemd te worden. Wordt dit niet gedaan, dan is er sprake van bedrog. Dan is de overeenkomst tussen partijen ongedaan gemaakt. Bij bedrog wordt er door de ene partij aan de ander partij een onjuiste of verkeerde voorstelling van zaken aangegeven. Een overeenkomst mag niet tot stand komen door bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. Wanneer dit van toepassing is dan wordt de overeenkomst tussen partijen ongedaan gemaakt.

Wij hebben ruime ervaring in contractuele en buitencontractuele geschilbeslechting door het geven van advies, het voeren van onderhandelingen of een gerechtelijke procedure. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van verbintenissenrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het privaatrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het privaatrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips