Personen- en familierecht

Met onze brede expertise binnen het privaatrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Personen- en familierecht

Wanneer je gaat scheiden wordt het huwelijk tussen de partners beëindigd. Er dient goeie afspraken gemaakt te worden tussen partners. Wat belangrijk is om te regelen als je gaat scheiden zijn:
– Kind – en partneralimentatie
– Omgangsregeling
– Boedelverdeling
– Erfrecht (na de scheiding)

Mediation:
Wanneer de partners gaan of willen scheiden kunnen de partners er ook voor kiezen om in plaats van een echtscheidingsadvocaat in te schakelen, een mediation advocaat in te zetten.
De voordelen voor het inzetten van een mediation advocaat zijn:

 • De afwikkeling van de echtscheiding is sneller dan dat de partners moeten wachten op de uitspraak van de rechter;
 • Er wordt een focus gelegd hoe de partners het conflict kunnen oplossen;
 • Er wordt aandacht besteed aan de belangen van de kinderen en;
 • De mediator heeft een vertrouwelijk rol.

Kind – en partneralimentatie

Wanneer men wil scheiden en kinderen zijn betrokken bij de scheiding hebben de kinderen recht op alimentatie. Totdat de kinderen 21 jaar oud zijn beide ouders verantwoordelijk voor de kosten van het levensonderhoud en studie. Daarom is het belangrijk om een ouderschapsplan op te stellen en afspraken te maken betreft de opvoeding en belangrijke zaken omtrent de kinderen. Als er sprake is van dat de ene ouder meer verdient dan de ander ouder, dan kan het zo zijn dat de ouder die meer verdient ook meer kinderalimentatie betaald. De hoogte van de kinderbijslag die betaald dient te worden, zal door de rechter worden vastgesteld.

Als er een ouder kinderalimentatie betaalt, dient hij ook aan de ex-partner een partneralimentatie te betalen tot dat het kind of de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie maximaal de helft is van het huwelijksjaar. Hoe hoog de partneralimentatie is wordt er gekeken naar het gezinsinkomen die tijdens het huwelijk gold.

Omgangsregeling

Wanneer er sprake is van een omgangsregeling dan woont de minderjarige kind of kinderen bij een van de ouder. De keuze wordt door de rechter gemaakt of door de partners onderling. Welke dagen het kind of de kinderen verblijven kan ook door de rechter of door de ouders worden bepaald.

Een ouder heeft niet alleen het recht om het kind of de kinderen te zien, maar is verplicht om een omgangsregeling vast te stellen en deze na te komen. De wetgever acht dit in het belang van het kind; het brengt rust en regelmaat.

Boedelverdeling

Als partners gaan scheiden dienen de boedel en inboedel verdeeld te worden. Wanneer er gesproken wordt over boeldelverdeling, gaat het over alle bezittingen van partijen. Het kan ook zo zijn dat een testament is opgemaakt, waarop staat vermeld wie wat krijgt wanneer de partners gaan scheiden. Alle spullen dienen eerlijk verdeeld te worden, tenzij anders is bepaald!

Onder boedel wordt bedoeld: de meubels, boeken, televisie, auto, waarde van het huis ect. Pensioenrechten, schenking van een goed en erfenis vallen niet onder boedelverdeling. Bijvoorbeeld bij erfenis heeft de (ex)partner geen recht op de bezittingen of vermogen die zijn of haar partner heeft geërfd!

Erfrecht (en de scheiding)

Wanneer iemand overlijdt (erflater), laat hij of zij al zijn vermogen (bezittingen) voor de erfgenaam (de persoon die de bezittingen krijgt) achter. Wat de erflater achterlaat is de erfgenaam verantwoordelijk voor. Wie de erfgenaam is, staat in het testament aangegeven die de erflater heeft laten opstellen door de notaris. Als de erflater geen testament heeft laten opstellen, bepaalt het recht wie de erfgenaam is.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van personen – en familierecht. Onze advocaten zijn aanvullend tot geheimhouding verplicht via het beroepsgeheim.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het privaatrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het privaatrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips