Schending mededelingsplicht en/of informatieplicht

Met onze brede expertise over het verzekeringsrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Mededelingsplicht

Verzekeraars hebben voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst alle informatie nodig die relevant kan zijn voor het risico van de verzekering, de premie en de overige voorwaarden. De aspirant-verzekerde moet alle feiten mededelen die hij kent of behoort te kennen én waarvan de aspirant-verzekerde begrijpt of behoort te begrijpen dat dit relevante feiten zijn voor de verzekeraar. Schending van de mededelingsplicht geeft de verzekeraar doorgaans het recht om de verzekeringsovereenkomst te beëindigen. Het opzettelijk schenden van de mededelingsplicht is frauduleus.

De mededelingsplicht heeft daarnaast een tweede component, namelijk de mededelingsplicht bij het ontstaan van een verzekerd voorval of de bij de verwezenlijking van het risico daarop. De verzekerde moet een voorval binnen redelijke termijn melden bij de verzekeraar. Schending van deze mededelingsplicht kan ervoor zorgen dat de verzekeraar de schade niet hoeft te vergoeden.

Informatieplicht

De informatieplicht rust op de verzekeraar. De hoofdregel is dat een verzekeraar de omvang van de verzekering mag bepalen naar eigen wens. Echter rust er op de verzekeraar wel een zorgplicht en een informatieplicht. De aspirant-verzekerde moet namelijk een helder beeld hebben van de dekkingsomvang en de overige voorwaarden. Als de verzekeraar de informatieplicht schendt en er is een verschil van inzicht over het dekkingsbereik van de verzekering, dan heeft de verzekerde een sterke positie om zijn schade vergoed te krijgen.

Wij hebben de ervaring en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het verzekeringsrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het verzekeringsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips