Verzekeringsrecht

De polisvoorwaarden van verzekeraars worden steeds complexer. Zo ontstaan vaker conflicten bij een dekkingsvraagstuk. Het is dan ook belangrijk om direct juridisch advies in te winnen, zodat duidelijk is of bepaalde schade kan worden verhaald. Binnen onze praktijkgroep verzekering en herverzekering bieden wij onder andere juridische bijstand bij conflicten met verzekeraars.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Verzekeringsrecht

Organisaties krijgen doorgaans te maken met het verzekeringsrecht wanneer er een dispuut ontstaat over aansprakelijkheid, schade of de vergoeding/uitkering. Wij zijn een full-service, multidisciplinair advocatenkantoor en kunnen daardoor goed schakelen tussen het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

De verzekeringsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de verzekerde een periodieke premie betaald aan de verzekeraar, en de verzekeraar zich verbindt tot het doen van een uitkering in geval de verzekerde omstandigheid zich voordoet. Op het moment van het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst moet het onzeker zijn of de verzekerde omstandigheid (het verzekerde voorval) zich daadwerkelijk in de toekomst gaat voordoen. De verzekeringsovereenkomst kent drie gangbare smaken: de schadeverzekering, de levensverzekering en herverzekering. De polisvoorwaarden moeten voldoen aan een aantal dwingende wettelijke bepalingen.

Advocaat verzekeringsrecht

Onze advocaten worden ingeschakeld door zowel verzekeraars als verzekerden. Veel voorkomende conflicten gaan over weigering van een uitkering of de hoogte van de uitkering. In de praktijk blijkt het niet altijd even makkelijk om exact af te bakenen wat de verzekeringsomvang is of onder welke voorwaarden er een uitkeringsplicht bestaat. De verzekeringsovereenkomst kan nog zo’n hoge mate van detail kennen, elk voorval is verschillend en de omstandigheden van het geval vragen om een casuïstische beoordeling.

Onze advocaten houden zich bezig met een veelzijdigheid aan vraagstukken binnen het verzekeringsrecht. Denk hierbij onder meer aan:

 • Het beoordelen of sluiten van verzekeringsovereenkomsten
 • De verzekerde zou bij het afsluiten van de overeenkomst de mededelingsplicht en/of informatieplicht geschonden.
 • De verzekerde zou het schadevoorval te laat gemeld hebben
 • De verzekerde zou de zorgplicht geschonden om de schade te voorkomen of af te wenden
 • Kwesties in de sfeer van primaire dekkingsomschrijving en garantieclausules
 • De verzekerde zou de schade zelf hebben veroorzaakt
 • De verzekerde zou hebben gefraudeerd
 • Kwesties in de sfeer van onderverzekering waardoor de uitkering de schade niet dekt
 • Fouten in de beoordeling van de schade door een schade-expert

Verzekeringen zijn er in veel vormen en maten. De vorm en inhoud hangt vaak sterk af van de hoedanigheid van de verzekerde: van particulieren tot beroepsbeoefenaars en van bedrijven tot non-profit organisaties. Onze advocaten hebben de expertise over alle verzekeringstypes, zoals consumentenverzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Autoverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Opstal- en woonhuisverzekering
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Zorgverzekering

Onze advocaten hebben de expertise over alle verzekeringen die relevant zijn voor commerciële ondernemingen, zoals:

 • Beroepsverzekering
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfspandverzekering
 • Verzuimverzekering
 • Cyberverzekering
 • Zakelijke autoverzekering
 • Zakelijke rechtsbijstandsverzekering
 • Handelsvoorraadverzekering
 • Transportverzekering

Onze advocaten voorkomen verzekeringsgeschillen en lossen verzekeringsgeschillen op. Wij zijn in te schakelen om de juridische positie te beoordelen, om te onderhandelen en te procederen.

Wij hebben de ervaring en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het verzekeringsrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het verzekeringsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips