Aansprakelijkheidsverzekering

Met onze brede expertise binnen aansprakelijkheid, schade en verzekering bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheidsclaims van derden. In sommige beroepen is een aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk en soms zelfs verplicht. Denk aan beroepen zoals een notaris, arts of bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt onder meer nalatigheid, fouten, verzuim en schending van verplichtingen.

In de polisvoorwaarden neemt de verzekeraar de algemene bepalingen op die van belang zijn. Hierin is dan ook opgenomen welke soorten schade de verzekeraar dekt. Daarnaast worden de rechten en plichten van de verzekeringsnemer opgenomen in de polisvoorwaarden. Tevens wordt een eventueel maximum aan de uit te keren schade opgenomen in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn altijd een onderdeel van de polis die een organisatie ontvangt bij het afsluiten van een verzekering. Op het moment dat een verzekering wordt afgesloten is het belangrijk dat de voorwaarden worden onderlegd aan een juridische controle. Onze juridische specialisten kunnen hierbij ondersteuning bieden. Daarnaast kan een analyse worden gemaakt of geleden schade wordt gedekt onder de polisvoorwaarden.

Tussen de verzekeraar en de verzekerde kan een geschil ontstaan over de uit te keren schade en de hoogte hiervan. In de polisvoorwaarden staat opgenomen welke schade een verzekeraar uit dient te keren. In bepaalde gevallen kan echter een geschil ontstaan omtrent de interpretatie van de polisvoorwaarden. Onze praktijkgroep heeft de juridische deskundigheid en praktische ervaring om ondersteuning te bieden bij een dergelijk conflict. Dit betekent dat onze advocaten en juristen ondersteuning kunnen bieden in de onderhandeling met de verzekeraar. Indien deze onderhandelingen nergens toe leiden, kan getracht worden de uit te keren schade af te dwingen bij de rechter

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van aansprakelijkheid, schade en verzekering. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het privaatrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips