Juridische Zaken

Stichtingen hebben hun juridische zaakjes maar beter goed op orde

11 januari 2021

Stichtingen hebben natuurlijk de mooiste doelen en gaan daarbij vaak uit van het goede in de mens, maar ze mogen niet blind zijn voor wat er hen kan overkomen. Een bestuurder kan buiten zijn boekje gaan, een klant kan de stichting aansprakelijk stellen of de Autoriteit Persoonsgegevens kan met flinke boetes zwaaien. We leggen het een en ander voor je uit.

Aansprakelijkheid van de stichting

In principe is het zo dat een stichting zelf rechtspersoonlijkheid heeft. Dit wil zeggen dat bestuurders de stichting juridisch kunnen binden door in naam van de stichting overeenkomsten aan te gaan. Zo’n bestuurder is niet persoonlijk aansprakelijk voor dergelijke verbintenissen, waardoor alles op de schouders van de stichting rust. Dit is enigszins wenselijk en een goede zaak, want het is niet de bedoeling dat bestuurders die goed willen doen daarna geruïneerd worden door schuldeisers van de stichting. Toch kan het ook nadelige gevolgen hebben als een bestuurder gekke dingen doet.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Er zijn natuurlijk wel situaties waarbij bestuurders van een stichting alsnog persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de periode waarin een stichting niet in het Handelsregister is ingeschreven. Gedurende deze periode blijven bestuurders nog even persoonlijk aansprakelijk.

Daarnaast kan een bestuurder aansprakelijk zijn als hij buiten zijn boekje gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bestuurder die namens de stichting financiële verplichtingen aangaat, waarbij het duidelijk is dat de stichting deze nooit kan nakomen. Er is daarbij ook een belangrijke rol weggelegd voor de statuten van de stichting. In de statuten kan duidelijk opgenomen zijn in welke mate een bestuurder de stichting kan binden. Ook kunnen er bijvoorbeeld regels worden opgenomen omtrent het machtigen van derden door een bestuurder. De stichting kan dus zeker het een en ander doen om zich te wapen tegen bestuurders die niet correct handelen.

Belang van goede voorwaarden

Bovendien moet een stichting ook nadenken over derde partijen waarmee het verbintenissen aangaat. Met andere woorden: algemene leveringsvoorwaarden zijn ook voor een stichting heel nuttig. Hierin kunnen zogenaamde exoneratiebedingen worden opgenomen. Dergelijke bedingen zorgen ervoor dat de stichting minder snel aansprakelijk is. In de omgekeerde richting kan een stichting dan weer inkoopvoorwaarden hanteren om de klantpositie te versterken.

Dergelijke inkoop- en leveringsvoorwaarden zijn natuurlijk niet alleen nuttig voor wat de aansprakelijkheid betreft. Ze bevatten dan ook allerlei andere bepalingen die de stichting beschermen. Het gaat dan om bedingen die helpen om het toepasselijk recht te bepalen, geheimhoudingsbepalingen, boetebedingen enzovoort.

Consumenten- en privacyrecht

Hoe nobel de bedoelingen van een stichting ook mogen zijn, ze moeten zich net zoals klassieke ondernemingen aan heel wat regels houden. Een stichting kan bijvoorbeeld ook gewoon een onderneming drijven en moet dan rekening houden met het consumentenrecht. Zij kunnen zo nodig sancties opgelegd krijgen. Hetzelfde geldt voor stichtingen die persoonsgegevens verwerken: zij moeten rekening houden met de privacyregelgeving en kunnen tegen torenhoge boetes aanlopen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een kleine of een grote stichting.

Juridische hulplijn voor stichtingen

De goede bedoelingen die stichtingen hebben, staan boetes en aansprakelijkheidsclaims niet in de weg. Bovenstaande situaties tonen aan waarom het zo belangrijk is dat stichtingen juridisch advies inwinnen en de nodige documenten laten opstellen. Bovendien zijn er nog talloze andere gevaarlijke situaties denkbaar, zeker als een stichting ook nog eens personeel in dienst heeft. De experts van MKBrecht.nl staan klaar om stichtingen te helpen. Plan vandaag nog een gratis telefonische intake in en wij helpen je verder.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips