Financieel

Betalingsregelingen die niet volgens plan verlopen

In de zakelijke wereld is het niet ongebruikelijk dat ondernemers en bedrijven soms te maken krijgen met klanten of partners die niet in staat zijn om hun financiële verplichtingen na te komen. Een betalingsregeling kan in zulke gevallen uitkomst bieden. Bij een betalingsregeling wordt de schuld in termijnen betaald. Dit is namelijk een afspraak tussen de schuldeiser en de debiteur waarin wordt overeengekomen dat een schuld niet ineens, maar in termijnen wordt voldaan. Deze regeling biedt een adempauze aan de debiteur en geeft de schuldeiser een gestructureerde manier om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

Voortijdige beëindiging van de betalingsregeling: waarom en hoe?

Er zijn verschillende redenen waarom een betalingsregeling voortijdig kan worden beëindigd. Zo kan het gebeuren dat de debiteur meteen de volledige openstaande schuld voldoet. In de praktijk komt het echter vaker voor dat de debiteur zich niet aan de afgesproken termijnen houdt. Het is belangrijk om in de oorspronkelijke overeenkomst reeds rekening te houden met deze mogelijkheid. Dit biedt helderheid en voorkomt juridische discussies. Zo kan in de overeenkomst worden afgesproken dat de betalingsregeling automatisch eindigt als de debiteur één termijnbetaling niet heeft uitgevoerd, waarna het openstaande saldo meteen verschuldigd wordt.

Schriftelijke kennisgeving aan debiteur

Het formeel beëindigen van een betalingsregeling vereist in principe een schriftelijke kennisgeving aan de debiteur. Hierin wordt uitgelegd dat de regeling wordt stopgezet. Ook wordt het restant van de schuld ineens opgeëist. Een dergelijke brief moet duidelijk de redenen voor de beëindiging vermelden en verwijzen naar de oorspronkelijke afspraken.

Gevolgen van het einde van de betalingsregeling

Het stopzetten van een betalingsregeling heeft directe gevolgen voor zowel de schuldeiser als de debiteur. De volledige restschuld wordt namelijk per direct opeisbaar, wat kan leiden tot verdere incassomaatregelen of juridische stappen. Voor de debiteur kan dit betekenen dat er extra kosten bijkomen, zoals rente en incassokosten.

Goede afspraken bij betalingsregelingen

Het opstellen, beheren en beëindigen van betalingsregelingen vergt juridische kennis en zorgvuldigheid. Het komt soms voor dat debiteuren zelf een betalingsregeling voorstellen. Dat is op zich goed, want dit toont aan dat de debiteur iets aan de onbetaalde facturen wil doen. Ga echter niet zomaar akkoord met dit voorstel, maar laat het eerst even bestuderen door een jurist.

MKBrecht.nl kan u ondersteunen bij het opstellen en nalezen van deze overeenkomst, met extra aandacht voor de beëindigingsvoorwaarden. Ook kunnen onze juristen u helpen bij het opstellen van de beëindigingsbrief, om ervoor te zorgen dat deze juridisch correct is en uw positie als schuldeiser beschermt. Bovendien zullen zij u adviseren over de vervolgstappen, gaande van incasso tot gerechtelijke procedures en zelfs het aanvragen van het faillissement. Dit alles om ervoor te zorgen dat u uw vordering zo efficiënt mogelijk kunt innen.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips