Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Financieel

5 tips om klanten sneller te laten betalen

10 juni 2019

Met openstaande vorderingen koop je natuurlijk geen nieuwe wagen. Of betaal je geen lonen. Het is belangrijk dat klanten zowel tijdig al snel betalen, opdat er steeds voldoende contanten in de onderneming aanwezig zijn. Toch is dat lang niet altijd een evidentie. Dat bewijzen ook de cijfers van het ING Economisch Bureau: ongeveer 49% van alle facturen in het mkb worden laattijdig gesaldeerd. Bij B2C-facturen gaat het om een gemiddelde achterstand van 5 dagen, terwijl de achterstand bij B2B-facturen oploopt tot 11 dagen. Hoe je klanten wel tijdig laat betalen? Dat doe je op verschillende manieren. Onderstaande vijf tips tonen dat dan ook aan.

# 1. Factureer tijdig

Sommige ondernemers blijven halsstarrig vasthouden aan hun maandelijks ‘uurtje factuurtje’. De laatste werkdag van de maand gaan de facturen dan allemaal de deur uit. Zo hoeven ze niet voortdurend aan hun administratie te werken. Maar eigenlijk is zo’n werkwijze geen goed idee omdat je dan zelf jouw cashflow onderuithaalt. Indien je al vier weken wacht met het opstellen van een factuur en dan nog een betalingstermijn van dertig dagen toekent, dan kijk je al snel zestig dagen de kat uit de boom. En dit dan op voorwaarde dat de klant tijdig zal betalen…

Tijdig factureren zorgt er dan ook voor dat het geld sneller op jouw rekening zal verschijnen. En daarom vervang je het maandelijks factuurmoment minimaal door een wekelijks factuurmoment.

Extra tip: Zorg er eveneens voor dat jouw facturen foutloos zijn. Anders loopt de betaling van jouw factuur al snel vertraging op.

# 2. Beperk de betalingstermijn

Op jouw factuur neem je natuurlijk een betalingstermijn op. Doe je dit niet? Dan geeft de Europese richtlijn Late Payment Directive aan dat de B2B-betalingstermijn 60 dagen betreft. En dat is veel te lang.

Hoe lang de contractuele betalingstermijn dient te zijn? Dat is altijd een beetje wikken en wegen. Maar een betalingstermijn die langer is dan 30 dagen, is in principe geen goed idee. Meer zelfs: zowel bij het kleinbedrijf als bij het middenbedrijf kiest men steevast voor een betalingstermijn van 15 tot 30 dagen. En voor zzp’ers is een betalingstermijn van 14 dagen dan weer de regel. Ook dat blijkt uit statistisch onderzoek van het ING Economisch Bureau. Ken je een langere betalingstermijn toe? Dan is het misschien wel tijd om de teugels aan te trekken.

Extra tip: Laat het historisch betalingsgedrag de betalingstermijn beïnvloeden. Klanten die eerder laattijdig betaalden hoef je niet opnieuw een standaard betalingstermijn toe te kennen. Zo kan je sneller actie ondernemen en zo straf je slecht betalingsgedrag af.

# 3. Voorzie sancties

Klanten die niet tijdig betalen moeten weten dat jij niet zomaar door de knieën gaat. En dus zorg je er maar beter voor dat jouw factuurvoorwaarden jouw betalingstermijn bewaken. Denk met name aan het voorzien van een schadebeding en het benadrukken van de boeterente. Durf de boeterente ook effectief in rekening te brengen, want in de praktijk hebben vooral zzp’ers het daar wel eens moeilijk mee. Maar indien je als een Jantje Contrarie telefonisch uitlegt dat jij in de tussentijd beroep moet doen op krediet, zal jouw debiteur dat heus wel begrijpen. Jij bent immers zijn leverancier. En niet zijn kredietverstrekker.

Extra tip: Laat jouw algemene voorwaarden opstellen door een jurist. Zo zijn de contractuele sancties ook maximaal afdwingbaar. Bij MKBrecht.nl stellen we graag jouw factuurvoorwaarden op. Beschik je al over factuurvoorwaarden? Dan lezen we ze voor jou na. Dan sta je net zo sterk in jouw schoenen.

# 4. Een actief debiteurenbeleid

Hiernaast is het belangrijk dat je jouw debiteurenbeleid actief voert. Stippel vooraf een actieplan uit waarbij je op vooraf vastgelegde momenten actie onderneemt. En ja, een goed debiteurenbeleid begint inderdaad met een preventieve kredietwaardigheidscheck.

Weet bovenal dat je wanbetalers maar beter dicht op de huid zit. Telefoneren, een digitale betalingsherinnering verzenden en nogmaals de factuur overbrengen: het zijn stuk voor cruciale stappen. Biedt dit geen redding? Maan dan tijdig jouw klant aan. Want enkel na het verzenden van een aanmaningsbrief kan je ook effectief tot actie overgaan.

Extra tip: Onderzoek heeft aangetoond dat persoonlijk contact helpt om sneller facturen te innen. Verstuur daarom niet alleen een herinneringsmail maar bel de debiteur ook even persoonlijk op. Lijkt niks te lukken? Laat MKBrecht.nl dan een aanmaning voor jou opstellen.

# 5. Beloon tijdige betalers

Debiteurenbeleid hoeft niet alleen een verhaal te zijn van sancties, lastige telefoontjes en stugge factuurvoorwaarden. Uiteindelijk is het een tikkeltje onlogisch dat je bijna om jouw geld moet smeken. Dat jouw inspanningen zich in een tijdige betaling laten vertalen, is toch de logica zelve?

Betalingsproblemen maken van ondernemen een veel te negatief verhaal. Gelukkig kan het ook anders. Zo kan je snelle betalers een early bird-korting toekennen. Een korting van zo’n 2% weegt immers niet op tegen de administratieve kosten waarmee je bij laattijdige betalers te maken krijgt. En terwijl je bouwt aan een betere cashflow kan je het ondernemerschap heropvoeden. Uiteraard heeft zo’n betaalkorting een aantal gevolgen voor jouw administratie, dus spreek er vooraf even over met jouw boekhouder.

Extra tip: Verzend jouw factuur digitaal en voorzie een iDeal-knopje en/of een QR-code waarmee klanten ook meteen kunnen betalen. Zo weet de korting hen sneller te verleiden.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips