Arbeidszaken

Voordelen afkomstig van derden maar gegund door werkgever = loon

30 september 2019

Het loonbegrip is heel ruim geformuleerd. Hieronder valt niet alleen het geldelijk loon, maar bijvoorbeeld ook voordelen die door de werkgever worden toegekend. Denk daarbij aan een smartphone van het werk, cryptovaluta en aandelenopties. Zij kunnen het gevolg zijn van de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, maar dat hoeft geen verplichting te zijn.

In een recente zaak voor de rechtbank Noord-Nederland werd de vraag gesteld of ook voordelen die afkomstig zijn van derde personen maar door de werkgever zijn gegund, onder het loonbegrip vallen.

Waarover ging het?

In deze zaak was een vrouw als koster aan de slag voor de kerkgemeenschap. Tijdens bijeenkomsten in het kerkgebouw serveerde ze ook broodjes en versnaperingen en bovendien inde ze de zaalhuur in naam van de kerk. Voor haar horeca-activiteiten bracht ze vergoedingen in rekening die werden berekend in functie van het aantal consumpties. Ze investeerde zelf in de keukenapparatuur. En daarom wou ze de zelfstandigenaftrek toepassen omdat het, volgens haar, gaat om een zelfstandige activiteit die niks te maken heeft met haar arbeidsovereenkomst. De inspecteur opperde echter dat het wel degelijk gaat om loon uit dienstbetrekking. Dit fiscaal dispuut werd vervolgens aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland.

Voordelen afkomstig van derden, gegund door de werkgever

De rechtbank volgde de mening van de fiscus. Uit de inhoud van de arbeidsovereenkomst bleek per slot van rekening dat de koster inderdaad ook verantwoordelijk was voor de exploitatie van de keuken en van het buffet. Ook een eerdere verklaring van de kerkenraad leek dat te bevestigen. Daarom oordeelde de rechter, niettegenstaande dat de vrouw zelf investeerde in keukenapparatuur, dat er geen sprake was van een zelfstandige dienstbetrekking maar dat de horeca-activiteiten deel uitmaakten van haar betrekking als koster.

Interessant is vooral dat de rechter de verkregen vergoedingen ook als loon kwalificeert. Deze vergoedingen werden immers niet door de werkgever toegekend, maar door derden. Wel werden ze door de werkgever gegund.

Moeilijke regeling voordelen afkomstig van derde personen

Indien jouw personeel soms voordelen ontvangt van derde personen en dit door jou wordt toegestaan, is het belangrijk dat je een en ander goed regelt. Het bekendste voorbeeld hiervan vinden we in de horecasector, waarbij het horecapersoneel al eens een fooi krijgt. Ook deze fooien moeten gewoon als inkomen worden aangegeven, hoewel ze niet door de werkgever worden toegekend en de loonbelasting niet van toepassing is.

Over het innen en verdelen van dergelijke fooien is al veel jurisprudentie verschenen, vooral omdat de cao horeca dit niet regelt. Vooral belangrijk om te weten is dat dergelijke fooien, ook wanneer ze in een gemeenschappelijke spaarpot verdwijnen of indien er wordt gepind, steeds aan het personeel toebehoren. Als werkgever kan je enkel in de fooien delen indien je ook zelf op de werkvloer staat. Vroeger wees de werkgever daarom een werknemer aan die de verdeling van de fooien regelde. Daarmee was de kous voor de werkgever af. Vandaag de dag is dat minder eenvoudig, vooral omdat fooien wel vaker worden gepind. Dan moet je als werkgever wel instaan voor een gepaste verdeling en moet je bovendien ook kunnen bewijzen dat het gaat om een fooi die niet belastbaar is voor de onderneming.

Wel vaker resulteren vergoedingen afkomstig van derde personen in discussies. Niet alleen tussen de werkgever en de werknemer, maar ook ten aanzien van de fiscus. Daarom zet je maar beter een aantal afspraken op papier en zorg je voor een heldere administratie die ook de inspecteur moet respecteren.

Meer weten over dit thema? Dan legt onze jurist je graag het een en ander uit. Bovendien stelt hij een aantal regels op schrift. Zo voorkom je onnodige twistpunten. Bel Mkbrecht.nl voor meer informatie.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips