Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Onjuiste gegevens cv rechtvaardigen ontslag op staande voet

09 mei 2019

Een sollicitatieprocedure doorloopt verschillende fasen. Geselecteerd worden voor het sollicitatiegesprek, is een eerste te overwinnen obstakel. Het is niet geheel onlogisch dat sommigen hun prestaties verbloemen. Niemand houdt hen nu eenmaal tegen om zichzelf te verkopen. Liegen is daarentegen niet toegelaten. Het kan zelfs aanleiding geven tot een ontslag op staande voet. Dat is ook wat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 20 maart 2019 aangaf.

Waarover ging het?

In de openstaande vacature had een werkgever verschillende eisen opgelegd. Sollicitanten dienden bijvoorbeeld een relevante hbo/wo-opleiding te hebben afgerond en dienden bovendien over minimaal 4 jaar relevante ervaring te beschikken. Een kandidaat stuurde hierbij zijn cv waarin hij wel degelijk schreef een hbo-opleiding te hebben afgerond. De werkgever gaf hem vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Later weigert de nieuw aangeworven werknemer aan te tonen dat hij over de juiste werkervaring en diploma’s beschikt. Uit de weigering concludeert de werkgever dan ook dat de werknemer liegt, waarna hij op staande voet wordt ontslagen.

De werknemer verzocht de kantonrechter vervolgens om het ontslag te vernietigen en de kantonrechter bevestigde inderdaad het ontbreken van een dringende reden, waarna de zaak in hoger beroep ging.

Liegen in cv als reden voor ontslag op staande voet

Het Gerechtshof volgt de redenering van de kantonrechter niet. Het haalt aan dat het cv een kerndocument is en dat de werkgever daar in goed vertrouwen op af mag gaan. Het Gerechtshof haalt hierbij aan dat de vacature wel degelijk een hbo/wo-opleiding oplegt en dat de ex-werknemer hierover loog in zijn cv. Vervolgens geeft het Gerechtshof aan twee situaties te kunnen onderscheiden.

In de eerste plaats had de werknemer tijdens het sollicitatiegesprek kunnen toegeven niet over een afgeronde hbo-opleiding te beschikken of had de werkgever van zijn eis af kunnen zien. Had de werkgever daar verder geen punt van gemaakt, dan was een ontslag op staande voet nu niet mogelijk geweest. Indien de werknemer echter volharde in zijn leugen en de eis bovendien gewoon bleef bestaan, kan de werkgever wel degelijk tot het ontslag op staande voet overgaan.

Op basis van de verschillende verklaringen oordeelde het Gerechtshof dat de vereiste hbo-opleiding wel degelijk ter sprake kwam tijdens één van de sollicitatiegesprekken en dat de sollicitant aangaf aan de desbetreffende eis te voldoen. Een flagrante leugen en volgens het Gerechtshof wel degelijk een rechtsgeldige reden om tot het ontslag op staande voet over te gaan.

Het zwaarwichtig karakter blijft noodzakelijk

De uitspraak van het Gerechtshof toont twee zaken aan. In de eerste plaats bestempelt het het cv als een kerndocument. Liegen in een cv kan met andere woorden aanleiding geven tot een ontslag op staande voet.

Toch lijkt het dit anderzijds nog niet om te vormen tot een echte stelregel. De feiten waarover men loog moeten immers van voldoende belang zijn voor de uitvoering van de desbetreffende functie. Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden. Een werkgever die hiervan op de hoogte was (of redelijkerwijs van op de hoogte kon zijn), kan het niet automatisch inroepen als een reden om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

Meer weten?

Vraag je je af of je een medewerker op staande voet kan ontslaan? Spreek er dan even over met één van onze gespecialiseerde juristen. Zij geven graag aan of een ontslag op staande voet al dan niet opportuun is. Bovendien lezen ze de schriftelijke ontslagbevestiging, een cruciaal document voor het ontslag op staande voet, graag voor jou na. Uiteraard stellen zij de noodzakelijke documenten al even graag voor je op. Zo hoef je je verder geen zorgen te maken.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips