Medisch tuchtrecht

Met onze brede expertise binnen het tuchtrecht bedienen we een verscheidenheid aan professionele dienstverleners. Van advocaten, notarissen en accountants tot medisch specialisten zoals artsen, tandartsen en apothekers. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat wij doen

Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) zijn alle geregistreerde beroepsbeoefenaren onder de BIG onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Bij geregistreerde beroepsbeoefenaren onder de BIG kan bijvoorbeeld worden gedacht aan artsen, verpleegkundigen, tandartsen en fysiotherapeuten.

Of het tuchtrecht in een bepaalde situatie van toepassing is moet worden gekeken of de tuchtnormen van toepassing zijn. Het moet gaan om een situatie waarin in is gehandeld of nagelaten in strijd met de zorg die een beroepsbeoefenaar behoort te betrachten. Bovendien moet het handelen of nalaten in strijd zijn met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg. Een tuchtklacht wordt ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ons team van advocaten en juristen staat zowel zorgverleners als (ex)patiënten bij.

Vragen omtrent het medisch tuchtrecht? Neem contact met ons op.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het tuchtrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het tuchtrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips