Bestemmingsplannen

Met onze brede expertise binnen het omgevingsrecht bedienen we verschillende soorten cliënten. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven, projectontwikkelaars en internationale ondernemingen tot non-profitorganisaties. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Bestemmingsplannen

Uit de Wet op de ruimtelijke ordening vloeit voort dat elke gemeente verplicht is om voor haar grondgebied een bestemmingplan op te stellen. In het bestemmingsplan wordt aangegeven op welke wijze gronden en percelen mogen worden gebruikt. Tevens wordt de bestemmingsomschrijving of doeleindenomschrijving in het bestemmingsplan opgenomen. Tot slot is beschreven welk gebruik is toegestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsdoeleinden, woondoeleinden en agrarische doeleinden. Op deze manier kan een ordening worden aangebracht aan de wijze waarop gronden binnen een plangebied worden bebouwd of gebruikt.

Op het moment dat de gemeente een bestemmingsplan wijzigt, zal zij dit moeten aankondigen. Indien de wijziging van het bestemmingsplan negatieve gevolgen heeft, kan in bezwaar worden gegaan. Een gemeente publiceert in veel gevallen eerst een voorontwerpbestemmingsplan. Wanneer dit desbetreffende plan is gepubliceerd, kan een inspraakreactie worden ingediend. Mocht geen rekening worden gehouden met de inspraakreactie, dan kan een zienswijze worden ingediend. Indien geen zienswijze wordt ingediend, is het niet mogelijk om in beroep te gaan tegen het definitieve bestemmingsplan.

Vragen omtrent bestemmingsplannen? Neem contact met ons op.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het omgevingsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het omgevingsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips