Renteswaps & rentederivaten

Met onze brede expertise binnen het financieel recht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Daarbij geven wij juridisch advies aan het MKB, maar ook aan beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door de hoge kwaliteit, specifieke kennis en betrouwbaarheid.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat wij doen

Renteswaps zijn financiële producten die door banken veelal aan ondernemers worden aangeboden. Op basis van een overeenkomst tussen de bank en de klant wordt afgesproken om te wisselen van rentevoorwaarden.

Ondernemers die een geldlening hebben afgesloten met een variabele rente, kunnen zich door middel van een renteswap afdekken tegen een stijgende rente. Door een renteswap wordt als het ware de variabele rente omgezet naar een vaste rente (de swaprente). Als de Euribor-rente (de Europese rente benchmark) boven de swaprente komt, heeft de klant profijt. Wanneer de Euribor-rente onder de swaprente komt, heeft het contract een negatieve waarde. De negatieve waarde van het contract komt voor risico van de klant. Varianten hierop komen ook voor, zoals een renteswap van vast naar variabel of een rentecap. Renteswaps zijn altijd rentederivaten, maar niet alle rentederivaten zijn renteswaps.

Omdat een renteswap een derivaat is (een afgeleid financieel product), gelden er bij een negatieve waarde van het contract een zogenoemde marginverplichtingen. Dit houdt in dat de bank verzoekt aan de klant een bedrag bij te storten om de negatieve waarde van het derivaat te dekken. Doet de klant dat niet, dan worden er flinke verliezen geleden.

Rentederivaten zijn complexe financiële producten. De hiervoor gegeven beschrijving is dan ook een vereenvoudigde weergave van de feitelijke systematiek van rentederivaten en de voor-, nadelen en risico’s. Banken moeten, gelet op de complexiteit en in het kader van de bijzondere zorgplicht, uiterst zorgvuldig zijn bij het aanbieden, adviseren en afsluiten van rentederivaten. Onze advocaten hebben de expertise om zorgvuldige begeleiding te bieden bij vraagstukken rondom rentederivaten en de zorgplicht van banken.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van renteswaps en rentederivaten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over een brede kennis van het financieel recht. Binnen deze expertise hebben onze juridische specialisten zich verder gespecialiseerd in meerdere aandachtsgebieden. Cliënten worden altijd vertegenwoordigd door advocaten en juristen die gespecialiseerd zijn in de beantwoording van de specifieke juridische vraag dan wel het behandelen van een bepaalde zaak. Ons team werkt snel en doortastend, waarbij de uitstekende juridische kwaliteit wordt gewaarborgd.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips