Tijdig klagen bij huurschade is heel belangrijk

06 mei 2021

Een huurder mag niet zomaar, zonder toestemming van de verhuurder, wijzigingen aan het gehuurde pand aanbrengen. Al zeker niet wanneer de waarde van het gehuurde pand hierdoor daalt, maar zelfs verbeteringen zijn in principe niet toegestaan. De huurder heeft namelijk de verplichting om het gehuurde pand in net dezelfde staat terug te geven. Wanneer hij dit niet doet, moet hij de schade vergoeden. Het blijft echter belangrijk om steeds tijdig te klagen, want anders kan de verhuurder wel eens de bietenbrug op gaan.

Tienduizenden euro’s schade, maar verhuurder klaagt pas 2 jaar later

In een recente uitspraak van de kantonrechter (ECLI:NL:RBNHO:2021:2376) stond deze problematiek centraal. De huurder had toen zonder toelating of medeweten van de verhuurder stickers aangebracht op de kozijnen, de muren en de deuren. Daarnaast had de huurder zonwering laten installeren. De huurder heeft dit niet laten verwijderen alvorens hij het gehuurde pand teruggaf. Het pand heeft nadien twee jaar leeggestaan en in de tussentijd klaagde de verhuurder hier niet over.

Er waren wel al wat strubbelingen tussen de huurder en de verhuurder. De verhuurder heeft bijvoorbeeld niet meegewerkt aan het vooroplevermoment en er liep ook een ander conflict tussen hen. In februari 2020, twee jaar later, heeft de verhuurder vervolgens geklaagd over de aanwezigheid van de stickers en de zonwering. Hij stelde een expert aan en het expertiserapport had het over een schade van 28.500 euro voor het verwijderen van de stickers en de zonwering. De verhuurder heeft zijn ex-huurder vervolgens aansprakelijk gesteld en een procedure voor de kantonrechter ingesteld.

Verhuurder had sneller moeten klagen

De kantonrechter bevestigt dat de huurder de stickers en de zonwering eigenlijk had moeten verwijderen. De huurder kon namelijk niet aantonen dat de verhuurder hier zijn toestemming voor had gegeven. Daarom is de huurder in principe ook aansprakelijk voor de schade.

De kantonrechter benadrukt echter dat de verhuurder veel te lang heeft getalmd. De verhuurder heeft namelijk niet meteen geklaagd, maar wachtte tot de aarde twee rondjes rond de zon had gemaakt en er een ander conflict boven water kwam. Volgens de kantonrechter heeft de verhuurder zo zijn recht op een schadevergoeding verspeeld. De verhuurder krijgt geen schadevergoeding en moet ook nog eens de proceskosten betalen.

Hoe vroeger je klaagt, hoe beter

Deze uitspraak benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om altijd snel te klagen en in te grijpen. Het klagen over dergelijke aanpassingen kan gebeuren bij de vooroplevering, maar eventueel zelfs nog eerder. Zo weet de huurder alvast dat hij de aanpassingen zal moeten verwijderen. Zorg er wel voor dat zo’n klacht altijd schriftelijk is vastgelegd. Dit geldt niet alleen bij verhuurovereenkomsten, maar ook bij het betwisten van facturen, algemene voorwaarden of claims: wees snel en doe het schriftelijk. Onthoud verder dat de (voor)oplevering geen formaliteit is. Als verhuurder is het belangrijk om eraan mee te werken en om de zaken niet op hun beloop te laten.

Heb je nog vragen over de huur van een kantoorruimte of heb je een verhuurovereenkomst voor een kantoorruimte nodig? Plan dan een gratis adviesgesprek in en laat je helpen door onze gespecialiseerde juristen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips