Ondernemen

Juridische aandachtspunten bij cashbackacties

Als fabrikant kan je een cashbackactie aanbieden, bijvoorbeeld om een bepaald product extra in de kijker te zetten of om een marktpenetratiestrategie te hanteren. Bij een cashbackactie krijgt de consument (een deel van) het aankoopbedrag terug. De fabrikant kan zelf bepalen hoeveel de consument terug zal krijgen en kan hier ook voorwaarden aan koppelen. Het is aan te raden om goede cashbackactievoorwaarden op te stellen.

Goede cashbackactievoorwaarden zijn belangrijk

Een cashbackactie wordt georganiseerd door de fabrikant en niet door de verkoper. Dat wil zeggen dat de koper bij de fabrikant moet bewijzen dat hij het product heeft gekocht. De aankoopprijs kan daarbij per winkel verschillen en is natuurlijk belangrijk. Daarom is het aan te raden om te vragen om het aankoopbewijs voor een bepaalde datum op te sturen, bijvoorbeeld per post of per mail. Dit moet je duidelijk aangeven in de actievoorwaarden. Je kan ook vragen om een streepjescode op te sturen of om het product op de website te registreren. Als fabrikant ben je vrij om dergelijke bepalingen op te nemen in de cashbackactievoorwaarden.

De cashbackactievoorwaarden zijn niet alleen nuttig om praktische redenen, maar ook omdat oneerlijke handelspraktijken in alle EU-landen verboden zijn. Oneerlijke handelspraktijken zijn praktijken die agressief of misleidend zijn. Je moet met andere woorden eerlijk handelen ten opzichte van de consument en je mag de consument niet misleiden. De beste manier om aan deze verplichting te voldoen, is door je cashbackactie zo te organiseren dat de consument heel duidelijk weet wat hij mag verwachten. Kortom: door heldere en transparante cashbackactievoorwaarden te hanteren.

Een aantal actievoorwaarden kunnen hierbij niet ontbreken. Denk maar aan de korting die de consument krijgt, wanneer de cashback wordt uitbetaald, hoelang de actie loopt, hoe de consument het bewijs moet leveren en wie al dan niet recht heeft op een terugbetaling (enkel particulieren of ook zakelijke klanten).

Cashbackacties en de verwerking van persoonsgegevens

Sommige fabrikanten gebruiken cashbackacties om persoonsgegevens van de klant te verzamelen. Ze willen dan dat de klant bepaalde persoonsgegevens achterlaat om van de cashbackactie te kunnen genieten. Deze persoonsgegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor statistische redenen of voor direct marketing. Dat kan, maar dan moet er ook rekening worden gehouden met de privacywetgeving. Naast cashbackactievoorwaarden heb je dan bijvoorbeeld een privacy policy nodig. En de vrije toestemming is ook nodig, waarbij een weigering geen nadelige gevolgen mag hebben.

Bewijslast bij discussies tussen consument en producent

De bewijslast ligt in ieder geval bij de consument. Hij moet bewijzen dat hij aan de actievoorwaarden heeft voldaan. Als hij een bonnetje verzendt en de fabrikant niets heeft ontvangen, moet de consument het bewijs leveren. Daarom is het voor de consument aan te raden om stukken altijd per aangetekende post te versturen. De consument kan ook een kopie bewaren. Als fabrikant kan je de consument uiteraard aanraden om dit te doen.

Cashbackactievoorwaarden laten opstellen door een jurist

Wil jij een cashbackactie organiseren? Dan kan je maar beter goed nadenken over de cashbackactievoorwaarden en eventueel ook over een privacy policy. De juristen en advocaten van MKBrecht.nl doen voor jou het nodige. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips