Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Tip: let bij de akte van cessie ook op de bepaalbaarheidsvereiste

24 april 2019

Via een akte van cessie worden schuldvorderingen aan een nieuwe schuldeiser overgedragen. Het vormt zo een ideaal alternatief voor het inschakelen van een incassobureau. Soms kan een akte van cessie echter ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit is onder andere het geval bij verzekeringskwesties waarbij het recht op een schadevergoeding aan de vergoedende verzekeraar wordt overgedragen.

De vordering moet voldoende bepaalbaar zijn

Aan de inhoud van een akte van cessie worden geen strenge eisen gesteld. Dat blijkt uit een analyse van de jurisprudentie van de Hoge Raad. Zelfs het aannemen van de benaming is niet noodzakelijk. Op voorwaarde natuurlijk dat de essentiële kenmerken dan wel uit de overeenkomst voortvloeien. Daartegenover staat dan weer een zogenoemde bepaalbaarheidsvereiste. Met betrekking tot de bepaalbaarheidsvereiste geeft de Hoge Raad aan dat voldoende gegevens moeten worden opgenomen opdat kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat.

Hoe voldoen aan de bepaalbaarheidsvereiste?

De bepaalbaarheidsvereiste geeft niet aan dat de vordering in de akte van cessie moet worden beschreven. Het volstaat dat achteraf, op basis van objectieve gegevens die wel in de akte van cessie zijn opgenomen, de vordering kan worden bepaald.

In de praktijk wordt meestal een lijst met kenmerken van vorderingen of rechten in bijlage opgenomen. Specificaties worden vaak achterwege gelaten maar zijn nadien opvraagbaar bij de administratie van de overdrager. Zo is de privacy van de betrokkene niet geschonden indien de deal uiteindelijk afspringt. Het is dan wel belangrijk om in de akte van cessie praktische bepalingen op te nemen met betrekking tot het opvragen en doorgeven van deze specificaties. Want goede afspraken maken nu eenmaal goede vrienden.

Bepaalbaarheid is meer dan alleen een omschrijving!

De bepaalbaarheidsvereiste is één van de favoriete manieren om een akte van cessie te betwisten. Er is dan ook al veel over geprocedeerd. Hierbij is veelvuldig aangetoond dat de bepaalbaarheid meer is dan een vage omschrijving waarbij de administratie voor een verdere verduidelijking moet zorgen. Er dient immers ook effectief sprake te zijn van een overdraagbare vordering. Dat bewees ook een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Hier ging de ondertekening van de akte van cessie vooraf aan de sluiting van een overeenkomst met een gedaagde. Een verkoop van een toekomstige vordering, oordeelde de rechtbank Rotterdam. En dat is niet toegelaten, zoals de Hoge Raad het ook al in 1980 aangaf. Zo’n vordering met betrekking tot een onbestaande rechtsverhouding, althans op het moment van het sluiten van de akte van cessie, kan immers nooit in voldoende mate bepaalbaar zijn. Dat zou de bepaalbaarheidsvereiste dan ook tot dode letter maken. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Gevolgen voor de akte van cessie

De bepaalbaarheidsvereiste heeft uiteraard verregaande gevolgen voor de akte van cessie. In de eerste plaats zal voldoende aandacht moeten worden geschonken aan de onderliggende vordering. Denk bijvoorbeeld aan het aangeven van een dossiernummer dat vervolgens via een welomlijnde procedure bij de administratie kan worden opgevraagd.

Toch wordt een akte van cessie soms vaag opgesteld om zo een maximale bewegingsruimte te hebben. Dan moet er wel rekening worden gehouden met oninbaarheidsvraagstukken ten gevolge van een gebrekkige bepaalbaarheid.

In zo’n geval zal het immers niet onlogisch zijn dat de cessionaris met een schadeclaim komt aankloppen. Zeker indien er intussen ook al juridische kosten werden gemaakt. Via allerhande clausules kunnen de partijen daar vooraf afspraken over maken. Het aansturen op bemiddeling is uiteraard een aanrader. Net zoals een forumkeuzebeding.

Ook bij MKBrecht.nl schenken we integraal aandacht aan de bepaalbaarheid van de akte van cessie. Het vormt immers de ruggengraat van de transactie en geeft de invorderbaarheid alle slaagkans. Maar hiernaast zien we ook toe op enkele andere aandachtspunten. Want door zowel de belangen van de cessionaris als van de cedent te bewaken, voorkomen we problemen. Daarover vertellen we jou dan ook graag meer. Laten we even telefoneren en we leggen het jou meteen uit.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips