Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Stuiting van verjaring via Whatsapp? Behoorlijk link!

31 januari 2019

Enige tijd geleden heeft de e-mail de schriftelijke post vervangen. Tegenwoordig lijkt ook de e-mail steeds vaker verdrongen te worden door sms’jes en het appen. Hierdoor spelen dergelijke communicatievormen een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse jurisprudentie. Zo was er recent nog de vraag of een akkoord via Whatsapp ook kan aanzien worden als de ondertekening van een overeenkomst. En ook wat de stuiting van verjaring betreft, speelt Whatsapp een steeds belangrijkere rol. Geen onbelangrijke materie. Dus wij lichten een en ander voor jou toe.

Stuiting en de voorwaarden ervan

In Nederland kennen we het systeem van verjaringstermijnen. Wie voldoende lang zijn rechten niet doet gelden, doet er onherroepelijk afstand van. Dergelijke verjaringstermijnen moeten het recht redelijk houden: men kan niet onbeperkt aangesproken worden voor fouten uit het verleden. Binnen pakweg veertig jaar hoef je dus echt niet meer aan te kloppen met jouw onbetaalde factuur.

Zo’n verjaringstermijn kan echter ook gestuit worden. Dan wordt de lopende verjaringstermijn doorbroken. De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis (bv. betalen of leveren) kan men stuiten door een schriftelijke mededeling. Uit die schriftelijke mededeling moet dan wel ondubbelzinnig blijken dat de schuldeiser zijn recht op nakoming voorbehoudt. De Hoge Raad verduidelijkte eerder al dat de schriftelijke mededeling zowel op vlak van inhoud als strekking een voldoende duidelijke waarschuwing moet inhouden.

Hiernaast stelde de kantonrechter te Roermond in zijn uitspraak van 31 oktober 2018 dat de mededeling enkel werking heeft indien vaststaat dat het de geadresseerde heeft bereikt. Daarom kies je maar beter voor een aangetekende brief.

Kan je de verjaringstermijn stuiten via een Whatsapp-bericht?

Wie er de voorwaarden op naslaat, merkt al snel dat het moeilijk is om de verjaring te stuiten met een sms’je. Enkel indien de tegenpartij op het bericht reageerde, is het duidelijk dat deze ook het bericht heeft ontvangen. Dat bevestigde ook de Amsterdamse kantonrechter in zijn uitspraak van 10 juni 2015: bij reactie staat het vast dat de mededeling de schuldenaar heeft bereikt.

Via Whatsapp, met het befaamde blauwe vinkje, is dit toch anders. Of zo lijkt het althans te zijn. Sommigen opperen dat hier geen reactie nodig is omdat het blauwe vinkje al het bewijs inhoudt dat de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Vanuit technisch oogpunt klopt dit ook. Maar techniek is nog geen recht. Eerder al gaven verschillende juristen aan dat het blauwe vinkje niet automatisch hoeft te impliceren dat de ontvanger het daadwerkelijk bewust heeft gelezen, waardoor het niet hoeft vast te staan dat het de geadresseerde heeft bereikt.

In een andere zaak stelde ook de voorzieningsrechter te Limburg zich in zijn uitspraak van 19 april 2018 al kritisch op ten opzichte van zo’n Whatsapp-berichtje. Toegegeven: de hamvraag was hier eerder of zo’n berichtje kon worden gelijkgesteld met de ondertekening van een overeenkomst, maar de toon lijkt toch te zijn gezet.

Conclusie: zet toch maar in op een schriftelijke stuiting

Met het stuiten van de verjaring hoor je niet lichtzinnig om te gaan. De verjaring stuiten via een Whatsapp-berichtje doe je daarom maar beter niet. Het valt immers niet automatisch aan te tonen dat het berichtje de geadresseerde heeft bereikt, zelfs wanneer het blauw vinkje technisch anders beweert. Hiernaast moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat het moet gaan om een voldoende duidelijke waarschuwing, wat bij een vluchtig berichtje lang niet altijd het geval is.

Daarom kies je maar beter voor een officiële stuitingsbrief die bovendien aangetekend wordt verzonden. Bij MKBrecht.nl maken we voor jou de stuiting van verjaring op. Een kleine investering want zo blijven jouw facturen gewoon inbaar. Onze juristen brengen bovendien persoonlijk advies uit met betrekking tot jouw situatie. Samen met jou gaan ze na of het indienen van een vordering bij de rechtbank al dan niet opportuun is. Tijdens een vrijblijvend telefonisch gesprek leggen we een en ander voor jou uit.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips