Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Financieel

Dertig dagen is geen maand: let op met betalingsherinneringen

21 januari 2019

Gaat de tegenpartij niet tijdig tot betalen over? Dan stuur je ‘m toch gewoon een betalingsherinnering. In principe kan iedereen zo’n betalingsherinnering opstellen, ware het niet dat het vaak aanleiding geeft tot juridische discussies. Zo mag het bijvoorbeeld niet conflicteren met hetgeen in de aankoop- of de leveringsvoorwaarden werd gestipuleerd, maar kunnen ook wettelijke bepalingen de vrijheid beperken. Dit laatste ervoer ook de Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij.

Waarover ging het?

De verzekeraar had in deze zaak drie herinneringsbrieven gestuurd omdat een cliënt de vervolgpremie maar niet betaalde. In de laatste brief kende het een termijn van dertig dagen toe om alsnog tot betaling over te gaan. Omdat haar cliënt die termijn niet respecteerde, heeft de verzekeraar vervolgens de levensverzekering premievrij gemaakt. Het financiële klachteninstituut KiFiD diende na te gaan in welke mate de verzekeraar dit eigenlijk wel mocht doen.

Wat was het probleem?

Artikel 7:980 BW legt een zogenoemde waarschuwingsplicht op. Hierbij moet de verzekeraar de verzekeringsnemer een termijn toekennen van minstens één maand om tot betaling over te gaan. Pas na het verlopen van deze termijn mag men de levensverzekering ook effectief premievrij maken. Dit noemt men een preconditie.

In de aangehaalde herinneringsbrief had men het echter niet over een termijn van “één maand”, maar over een termijn van “dertig dagen”. Omdat het gaat om een minimumtermijn die de rechtsgeldigheid van de herinnering aantast, moest worden nagegaan of één maand wel dertig dagen is – gelet op het feit dat sommige maanden korter of langer zijn. Het klachteninstituut KiFiD oordeelde bij haar bindend advies van 19 september 2018 dat een maand langer is dan dertig dagen.  Het stelde een gemiddelde vast van 30,4 dagen. Het feit dat het werkelijk premievrij maken pas veel later gebeurde, speelt geen rol: indien er niet voldaan is aan de preconditie, mag men niet ingrijpen.

Een subtiel verschil met grote gevolgen, want de verzekeraar moest de consument een bedrag van ruim 43.000 euro betalen.

Wat moet je onthouden?

Bovenstaand voorbeeld toont aan dat herinneringsbrieven en aanmaningen steeds nauwgezet moeten worden opgesteld. Hierbij dient niet alleen de toepasselijke wetgeving erbij te worden gehaald, maar ook de clausules uit de algemene (leverings)voorwaarden.

Ook voor het verder inroepen van de eigen voorwaarden is dit het geval. Spreken jouw voorwaarden van een betalingstermijn van één maand? Dan is dit nog niet automatisch gelijk aan een betalingstermijn van dertig dagen. Moet de opdrachtnemer ten laatste “volgende week” een kopij van de verzekeringspolis doormailen? Dan is “volgende week” niet zomaar gelijk aan zeven dagen, want een week loopt nu eenmaal van maandag tot en met zondag. Ook dat laatste is overigens niet onbelangrijk: tussen “tot” en “tot en met” schuilt immers een wereld van verschil.

Bij het opstellen van een juridisch document dien je de nodige nauwgezetheid aan de dag te leggen. Het struikelen over een enkel woordje kan immers verregaande gevolgen hebben, zoals de aangehaalde zaak bewezen heeft. Met juridische documenten die je van het internet plukt, haal je mogelijks het paard van Troje binnen. Alleen maatwerk houdt je hoog en droog.

Laat daarom jouw juridische documenten steeds nalezen door de experts van MKBrecht.nl. Maak nu een gratis belafspraak en kies voor zekerheid.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips