Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Huur bedrijfsruimte: vergeet de indexering niet toe te passen

10 januari 2019

De jaarlijkse indexering van de huurprijs is eerder uitzondering dan regel. Bijna alle huurovereenkomsten bevatten immers een zogenoemde indexclausule. Ook voor de huur van een bedrijfsruimte is dit het geval. Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het belangrijk om het huurcontract er opnieuw even bij te nemen. Anderzijds hoeft een vergeten indexering nog niet automatisch een verloren recht te impliceren.

Vrije regeling indexatie huur bedrijfsruimte

De wetgever heeft de indexatie van de huur van de woonruimte wettelijk geregeld. Wanneer het gaat over de huur van een bedrijfsruimte, heb je anderzijds meer vrijheid. Zo kan je perfect overeenkomen dat de huur jaarlijks met een vast percentage wordt geïndexeerd of kan je de CPI-index volgen. Je kan zelfs een andere index als richtsnoer hanteren.

Ook indien wij van MKBrecht.nl een huurovereenkomst opstellen, gaan we steeds na welke indexclausule het best aansluit bij jouw situatie.

Indexatie in de ROZ-modelhuurcontracten

In de praktijk merken we dat velen het modelhuurcontract van de ROZ gebruiken. Hier heeft de Raad voor Onroerende Zaken recent nog aangeven dat de jaarlijkse huurprijsindexering uitgaat van het indexcijfer van het jaar waarin de huurprijs het meest recentelijk werd gewijzigd. In het ROZ-modelhuurcontract dient handmatig ingevuld te worden wanneer de huurprijs wordt aangepast en met ingang van welke datum dit voor het eerst zal gebeuren. Vaak zien we hier 1 januari verschijnen, waardoor de jaarwisseling het ideale moment is om het huurcontract even van onder het stof te halen.

Wat als je de indexatie vergeet toe te passen?

In het ROZ-model heeft men een clausule opgenomen waardoor de geïndexeerde huurprijs ook zonder afzonderlijke mededeling opeisbaar is. Ook bij MKBrecht.nl zien we erop toe dat zo’n clausule steeds in de huurovereenkomst wordt opgenomen. Het blijkt immers verregaande gevolgen te hebben.

Indien de verhuurder zonder zo’n clausule de indexering vergeet toe te passen, is er immers sprake van ondeugdelijk contractbeheer. De verhuurder kan zijn aanspraken op de vergeten indexering dan verliezen.

Indien zo’n clausule wel werd opgenomen, is dit helemaal anders. De Nederlandse rechtspraak heeft hier immers reeds veelvuldig aangegeven dat de verhuurder met zo’n clausule nog niet automatisch zijn aanspraken op de vergeten indexeringen verliest. Een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam (maart 2017) bevestigde dit. Wel haalde het duidelijk aan dat vergeten indexverhogingen vijf jaar na de vervaldatum verjaren.

Het belang van goede clausules en een degelijk contractbeheer

Bovenstaand voorbeeld toont aan dat een correcte formulering van een indexclausule een wereld van verschil kan betekenen, ook wanneer je als verhuurder zelf onoplettend was. Anderzijds is het zeker geen wondermiddel en blijft een deugdelijk contractbeheer, met inbegrip van het in acht nemen van termijnen en vervaldata, cruciaal.

Laat het nieuwe jaar dan ook het ideale moment zijn om jouw contracten nog even onder de loep te nemen. Moet je de indexering van de huurprijs meedelen? Was je vorig jaar de indexering vergeten? Maak dan plaats voor goede voornemens en onderneem tijdig actie.

Nieuwe huurder? Laat jouw huidige huurovereenkomst dan ook even juridisch nazien. Wij van MKBrecht.nl gaan graag na of het wel nog voldoende bescherming biedt. Neem contact met ons op voor meer informatie. ​

 

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips