Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Heeft een Maatschap een maatschapscontract nodig?

15 maart 2019

Als startende ondernemer kan je voor verschillende rechtsvormen kiezen. Een Maatschap wordt vaak gekozen door zij die samen met andere ondernemers hun beroep willen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan tandartsen die samen een praktijk willen openen. Een Maatschap is echter geen rechtspersoon. Ook aan de oprichting komt er, althans in theorie, weinig formalisme te pas. Heeft een Maatschap dan wel een maatschapscontract nodig? Er is een belangrijk verschil tussen de theorie en de praktijk…

Is een maatschapscontract wettelijk verplicht?

Het antwoord op deze vraag is negatief. Het volstaat om de Maatschap, mits een enkele uitzondering, in te schrijven in het Handelsregister van de KvK. Maar net zoals bij de oprichting van een eenmanszaak, hoef je dus geen akte op te stellen. Een maatschapscontract is met andere woorden niet verplicht.

Maar: een maatschapscontract is wel aangeraden

In het maatschapscontract worden uiteenlopende afspraken opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng door de verschillende ondernemers en hoe zij de winst zullen verdelen. En wat als het kantoor bijvoorbeeld nieuwe apparatuur dient aan te schaffen? Of indien een nieuwe beroepsbeoefenaar wil toetreden? Dergelijke afspraken worden in het maatschapscontract opgenomen. Het maatschapscontract helpt met andere woorden te garanderen dat de ‘maten’ ook maten blijven. En zo wordt de continuïteit van de Maatschap gegarandeerd. En dat is eerlijk ten opzichte van jezelf, elkaar en het cliënteel. Zoals het hoort.

Kredietverstrekker kan maatschapscontract vragen

Wanneer je krediet nodig hebt, zal een kredietverstrekker steeds kijken naar de inkomsten van de afgelopen jaren. Hier stelt zich in principe geen probleem omdat je eigenlijk gewoon als zelfstandig ondernemer werkt.

Wanneer je echter een startende ondernemer bent, zal je extra argumenten nodig hebben om een kredietverstrekker te overtuigen. Zo kan je bijvoorbeeld aanhalen dat je actief bent in een maatschap. Vervolgens wordt de expertise van jouw maat ook in rekening gebracht en vormt dat voor de kredietverstrekker een extra zekerheid. Misschien krijg je zo zelfs gunstigere voorwaarden voorgeschoteld. Natuurlijk zal je dan wel een en ander moeten staven. Een maatschapscontract met een gunstige winstverdeling is bijvoorbeeld een must.

Maatschapscontract voor fiscale optimalisatie

Niet alleen om praktische redenen wordt een maatschapscontract ten stelligste aangeraden. Soms zal ook jouw boekhouder of accountant aansturen op een maatschapscontract. Vooral indien een Maatschap wordt opgericht tussen verschillende echtgenoten, kan het maatschapscontract worden gebruikt voor een fiscaal gunstige winstverdeling. Uiteraard is één en ander hier afhankelijk van de individuele aftrekposten en de overige inkomsten.

Wel moet je hier natuurlijk realistisch blijven en moet de winstverdeling die in het maatschapscontract wordt overeengekomen werkelijkheidsgetrouw zijn. Indien de ene partner ruim 80% van het werk verricht maar slechts 20% van de winst ontvangt, zal de controleur daar echt wel van wakker liggen. Wees daar maar zeker van.

Uiteraard zal jouw accountant ook nog een aantal andere redenen aanhalen waarom je maar beter een maatschapscontract opstelt. Zowel praktische, fiscale als juridische redenen spelen nu eenmaal een rol. Ook wij van MKBrecht.nl lichten graag een en ander voor jou toe. Tijdens een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek leggen we het jou uit. Plan nu een telefonische afspraak in en laat je informeren.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips