Arbeidszaken

Een medewerker schorsen doe je niet zomaar

21 september 2021

Soms kan het tijdelijk zo niet verder. Een werknemer kan zich hebben misdragen of er kan een ernstig vermoeden zijn dat er fraude is gepleegd, waardoor er voorafgaand aan het ontslag een onderzoek moet worden gevoerd. In dergelijke gevallen kan een werkgever overwegen om over te gaan tot een schorsing. De werknemer wordt dan niet meer op de werkvloer toegelaten. Een werkgever mag dit echter niet te snel doen. Er moet beslist sprake zijn van een goede reden.

Wat is een schorsing?

Een schorsing is een disciplinaire maatregel die de werkgever kan nemen en waardoor de werknemer gedurende een bepaalde periode niet meer mag werken, zonder dat er sprake is van een ontslag. De arbeidsovereenkomst loopt nog steeds door en dus moeten ook de arbeidsvoorwaarden nog steeds worden gerespecteerd. Hoewel een werknemer thuiszit, moet de werkgever het salaris nog steeds betalen en is er gewoon sprake van verlofopbouw. Een schorsing is dan ook altijd een tijdelijke maatregel.

Gevolgen van een schorsing

Een schorsing wordt opgelegd bij een verstoorde arbeidsrelatie of een andere situatie waarbij niet langer kan worden verlangd dat een werknemer op de werkvloer komt. Meestal is dit omdat de werkgever eerst een onderzoek wil uitvoeren en niet te snel tot een ontslag wil overgaan, bijvoorbeeld wanneer er ernstige vermoedens zijn dat er fraude of diefstal is gepleegd. In afwachting van de resultaten van het onderzoek wordt de werknemer geschorst.

Hoewel de schorsing soms een voorbode is van een ontslag, is het herstel van de normale arbeidsrelatie nog steeds het uitgangspunt. De schorsing moet er dus op gericht zijn om een herstel op de werkvloer mogelijk te maken in de hoop dat een ontslag niet nodig is. Bij een ernstig conflict met een collega kan de schorsingsperiode bijvoorbeeld worden gebruikt om de gemoederen te bedaren en te zoeken naar oplossingen.

Voorwaarden om een schorsing te kunnen opleggen

Een schorsing is een disciplinaire maatregel waaraan een aantal voorwaarden zijn verbonden. Zo moet de werkgever er een heel goede reden voor hebben en mogen er geen lichtere maatregelen mogelijk zijn. Daarnaast moet de werkgever het salaris doorbetalen en de overige arbeidsvoorwaarden respecteren. Ook mag een schorsing niet te lang duren, het is per slot van rekening een tijdelijke maatregel. Over het algemeen neemt men aan dat een schorsing van twee tot drie weken echt wel de bovengrens is. Soms staat er ook in een cao hoelang de schorsing mag duren.

De werknemer kan via een kortgedingprocedure aan de rechter vragen om opnieuw op de werkvloer te worden toegelaten. De rechter moet dan oordelen over de vraag of deze disciplinaire maatregel al dan niet is toegestaan. Hiervoor zal de rechter rekening houden met alle omstandigheden, zoals het functioneren in het verleden, de gevoerde functioneringsgesprekken, de gebeurtenissen die aan de schorsing voorafgingen, de relatie met collega’s en de aanwezigheid van een dringende reden.

Het is raadzaam om vooraf juridisch advies in te winnen en om na te gaan of een schorsing al dan niet een goed idee is. Een te snelle schorsing kan er namelijk voor zorgen dat een rechter oordeelt dat een later ontslag onrechtmatig is, wat in torenhoge kosten kan resulteren. Lees bijvoorbeeld eens ons eerder verhaal over een docente die geschorst werd nadat ze een kritisch boek schreef. Toen oordeelde de rechter dat de werkgever te snel tot een schorsing was overgegaan, waarna de werkgever een billijke vergoeding van 40.000 euro diende te betalen.

Schorsingsbeslissing schriftelijk meedelen aan de werknemer

Als een werknemer zich heeft misdragen en je deze werknemer wil schorsen, dan dien je hem of haar daarvan op de hoogte te stellen. Dit doe je via een schriftelijke mededeling. Je kan de mededeling ook mondeling doen, maar verzend dan altijd een schriftelijke bevestiging. In deze mededeling neem je jouw gegevens, de gegevens van de werknemer en de reden van de schorsing op. Verwijs eventueel naar het voorafgaand gesprek met de werknemer en geef aan wanneer dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Wil je hier advies over en wil je deze schriftelijke mededeling door een advocaat laten opstellen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je verder.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips