Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Bedrijfsongeval en zo dronken als een reiger: wie is aansprakelijk?

29 mei 2019

Op de werkgever rust er een zorgplicht ten aanzien van zijn medewerkers. Daarop is ook de theorie van de werkgeversaansprakelijkheid geënt. Toch zou het niet logisch zijn om de werkgever ook altijd als aansprakelijke aan te wijzen. Daarom bestaan er enkele uitzonderingen op dit principe. Dronkenschap vormt zo’n uitzondering. Anderzijds zal dronkenschap nog niet automatisch garanderen dat de werkgever de aansprakelijkheidsdans mag ontspringen, integendeel. Het is veel ingewikkelder dan dat. En daarom leggen wij van MKBrecht.nl een en ander voor jou uit.

Principe: werkgeversaansprakelijkheid. Uitzondering: dronkenschap.

Het principe van de werkgeversaansprakelijkheid staat neergeschreven in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel onderstreept de grote verantwoordelijkheid die de werkgever heeft ten opzichte van zijn werknemers. Zo is de werkgever verplicht om zich bewust te zijn van potentiële gevaren en moet hij zowel anticiperen als proactief ingrijpen. Zijn zorgplicht gaat heel ver en in de praktijk is het maar moeilijk te bewijzen dat hij alle redelijke inspanningen heeft gedaan om de te garanderen veiligheid ook effectief te waarborgen. Aldus  moet de werkgever bijna altijd opdraaien voor de kosten ten gevolge van een bedrijfsongeval. Bijna altijd, want gelukkig zijn er wel een aantal uitzonderingen.

De wetgever heeft immers, net zoals de jurisprudentie dat aangeeft, een aantal disculpatiegronden voorzien. In dergelijke uitzonderingsgevallen is de werkgever niet aansprakelijk. Wel is het de werkgever die het bewijs ervan moet leveren. En dat is niet altijd eenvoudig. Zo kan de werkgever het aannemelijk maken dat hij, indien alle op hem rustende verplichtingen wel werden nageleefd, het ongeval ook dan niet had kunnen voorkomen. Ook indien er sprake is van bewuste roekeloosheid of dronkenschap is de werkgever mogelijks niet aansprakelijk. Dan kan de werkgever zich bijvoorbeeld op politievaststellingen beroepen. Sta ons echter toe om het woordje “mogelijks” te onderstrepen…

Opgelet: dronkenschap ontslaat werkgever niet van zorgplicht

De zorgplicht van een werkgever is heel verregaand. Maar anderzijds hoort de werkgever niet zomaar aansprakelijk te zijn indien de werknemer pakweg dronken van een ladder sodemietert. Daartegenover staat dan weer dat dronkenschap nog niet automatisch een aansprakelijkheidsontheffing impliceert. Jouw zorgplicht zorgt er immers voor dat je ook effectief moet ingrijpen indien het dronkenschap wordt vastgesteld. Eveneens ben je verplicht om een alcoholbeleid te voeren en jouw werknemer voldoende voor te lichten.

De bewijslast ligt op jouw schouders en het zijn stuk voor stuk argumenten die jouw zaak moeten staven. Niet voor niets zetten ook wij van MKBrecht.nl sterk in op een alcoholprotocol. Het kan immers dé bepalende factor zijn bij het gunstig beantwoorden van een aansprakelijkheidsvraag…

Extra aandacht tijdens een vrijmibo!

De situatie wordt al helemaal penibel indien de werkgever ook nog eens de persoon is die de alcohol liet serveren. Alcohol tijdens een vrijdagmiddagborrel is dan ook geen goed idee, tenzij het écht bij dat ene glaasje blijft. Dat is ook wat de Hoge Raad op 9 november 2007 nog aangaf. Toen was er sprake van werkgeversaansprakelijkheid omdat twee dronken medewerkers, tijdens een bedrijfsfeest in een partycentrum, lampenolie op de barbecue gooiden. Bewuste roekeloosheid? Niet helemaal. De Hoge Raad oordeelde immers, op basis van de feitelijke omstandigheden, dat de aanwezige leidinggevende de alcoholconsumptie en het gedrag van de 2 medewerkers onvoldoende belet had.. Een poenig bedrijfsfeestje, want de factuur voor de werkgever bedroeg ruim 2 miljoen euro!

Samengevat: laat een alcoholprotocol opstellen

Om na te gaan of er al dan niet sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dient men zich steeds op de feitelijke omstandigheden te baseren. Alcohol kan een belangrijke factor zijn om de aansprakelijkheid op de werknemer af te schuiven. Maar bepalend is het niet zomaar. Zo zal de rechter ook nagaan of er al dan niet sprake is van een door de werkgever georganiseerde activiteit, welke voorzorgsmaatregelen de werkgever had getroffen en welke maatregelen de werkgever had kunnen treffen.

Het opstellen van een alcoholprotocol en de strikte naleving ervan, helpt alvast de aansprakelijkheidsvraag te beantwoorden. Bovendien is het ook een richtsnoer voor leidinggevenden. Want vergeet niet dat hun (niet-)handelen ook gevolgen kan hebben voor jouw werkgeversaansprakelijkheid.

Meer weten over het alcoholprotocol of wil je een alcoholprotocol laten opstellen? Neem dan contact met ons op. Tijdens een gratis telefonisch adviesgesprek leggen we jou een en ander uit en hebben we het onder andere over de voordelen ervan.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips