Tekortkoming in de nakoming

Met onze brede expertise binnen het verbintenissenrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Tekortkoming in de nakoming

Wanneer een schuldenaar een verbintenis niet (volledig of behoorlijk) is nagekomen, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming. Tekortkoming in de nakoming wordt ook wel ‘wanprestatie’ genoemd. Dus als er sprake is van een tekortkoming, dan heeft één partij zich niet aan zijn afspraak of afspraken gehouden. De partij die schade lijdt, ook wel de benadeelde partij genoemd, heeft recht op een schadevergoeding. Het is wel dat er schadevergoeding gevorderd kan worden, als er ook echt schade is. Denk hierbij aan vermogen schade (gebaseerd op geldzaken).

De benadeelde partij dient wel de andere partij de gelegenheid te geven om binnen een redelijke termijn zijn gebreken te herstellen. Dit wordt ook wel ‘ingebrekestelling’ genoemd. Wanneer de redelijke termijn verstreken is en de schuldenaar niet zijn gebreken hersteld heeft, kan de schuldeiser een schriftelijk aanmaning versturen. Hierin dient er duidelijk aangegeven te worden waarom de schuldenaar aansprakelijk is voor de geleden schade.

Wij hebben ruime ervaring in contractuele en buitencontractuele geschilbeslechting door het geven van advies, het voeren van onderhandelingen of een gerechtelijke procedure. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van verbintenissenrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Als de schuldeiser geen behoefte meer heeft dat de schuldenaar zijn verplichting nakomt, kan de schuldeiser een schadevergoeding eisen.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het verbintenissenrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het privaatrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips