Aandeelhoudersgeschillen

Met onze brede expertise binnen het ondernemingsrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot stichtingen en verenigingen. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele aandeelhouder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat wij doen

Binnen een B.V. of een N.V. werkt het bestuur doorgaans samen met aandeelhouders om de onderneming goed draaiende te houden. De aandeelhouders zijn verenigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en heeft zeggenschap over verschillende onderwerpen, zoals:

 • Benoeming en ontslag van bestuurders
 • Vaststellen van de jaarrekening
 • Uitgeven van nieuwe aandelen
 • Wijziging van de statuten

Op het moment dat aandeelhouders onderling niet meer op een lijn zitten, is dat schadelijk voor het bedrijf. Die geschillen kunnen gaan over de koers van de onderneming, over de vaststelling van dividend, de beloning van bestuurders of andere bestuursbesluiten. Een conflict tussen aandeelhouders kan ervoor zorgen dat de onderneming minder goed of slecht dreigt te functioneren. Omdat voor besluiten van de aandeelhoudersvergadering een meerderheid vereist is, kan de besluitvaardigheid met name in gevaar komen als het conflict betrekking heeft op een 50/50-verhouding. Een niet functionerende aandeelhoudersvergadering kan de continuïteit van de onderneming sterk in gevaar brengen. Daarnaast bestaat het risico dat onderlinge verhoudingen blijvend worden verstoord.

Het komt voor dat onderlinge overeenstemming niet meer mogelijk is en de aandeelhouders niet met elkaar wensen door te gaan. In zo’n geval is het belangrijk om deskundige juridische bijstand in te winnen. Als er geen schikking kan worden getroffen over uittreding of over splitsing van de onderneming, zijn er een aantal mogelijkheden om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

 • Geschillenregeling: gedwongen overname van aandelen (uittreding) of gedwongen overdracht van aandelen (uitstoting).
 • Ruziesplitsing: regeling voor splitsing van de onderneming zodat aandeelhouders op eigen houtje een bedrijf kunnen voortzetten.
 • Uitkoopregeling: regeling die voorziet in een uitkoopmogelijkheid van een minderheidsaandeelhouder.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van aandeelhoudersgeschillen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het ondernemingsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het ondernemingsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips