Tekortkoming in de nakoming

Met onze brede expertise binnen het contractenrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Tekortkoming in de nakoming

Als de ene partij zich niet volledig of behoorlijk aan de afspraken heeft gehouden, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming. Dit wordt ook wel ‘wanprestatie’ genoemd. Dus wanneer de ene partij zich niet aan de spraken heeft gehouden, lijdt de andere partij schade. De partij die schade lijdt wordt ook wel de benadeelde partij genoemd.
De benadeelde partij heeft dan recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding kan de benadeelde partij pas vorderen als er ook echt schade is.

Belangrijk is dat de schuldeiser de schuldenaar de gelegenheid geeft om zijn gebreken te herstellen. Dit wordt ook wel ‘ingebrekestelling’ genoemd. Wanneer de redelijke termijn verstreken is en de schuldenaar heeft zijn gebreken niet hersteld, kan de schuldeiser een schriftelijke aanmaning sturen. In aanmaning dient er duidelijk aangegeven te worden waarom de schuldeiser de schuldenaar aansprakelijk stelt voor de geleden schade.

Wij assisteren uiteenlopende cliënten bij het opstellen, beoordelen en uitleggen van contracten. In de praktijk komen conflicten op basis van een contractuele relatie regelmatig voor. Die conflicten gaan bijvoorbeeld over de interpretatie van contractsbepalingen, contractbreuk (wanprestatie) en schadevergoedingsvorderingen.
Wij hebben ruime ervaring in contractuele geschilbeslechting, door het voeren van onderhandelingen of een gerechtelijke procedure. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van verbintenissenrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het contractenrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het privaatrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips