Aanvraag faillissement

Het team herstructurering en insolventie is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties in allerlei sectoren. Wij geloven in een doortastende aanpak en hebben in het verleden verschillende succesvolle herstructureringstrajecten begeleidt. Wij hebben ruime ervaring bij een veelzijdigheid aan insolventie- en herstructureringsvraagstukken.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Aanvraag faillissement

Als schuldeiser kan als ultiem pressiemiddel een faillissement van de schuldenaar / debiteur worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een faillissement is de bijstand van een advocaat nodig. Daarnaast moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan alvorens een faillissement wordt uitgesproken door de rechter. Ten eerste dient de schuldenaar / debiteur gestopt te zijn met het betalen. Ten tweede dient de schuldenaar / debiteur twee schulden of meer open te hebben staan bij verschillende schuldeisers. Van deze vorderingen dient bij minimaal één van deze vorderingen de betalingstermijn zijn verstreken.

Om een faillissement aan te vragen dient een advocaat een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Vervolgens zal de zitting plaatsvinden. Voor de zitting krijgen de verzoekers van het faillissement en de schuldenaar een uitnodiging. De schuldenaar kan een verweer indienen tegen het verzoekschrift voordat de zitting plaatsvindt. Hierna zal de zitting plaatsvinden en dienen de verzoekers van het faillissement aanwezig te zijn bij de zitting. De schuldenaar is niet verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting. Indien de schuldenaar niet aanwezig is, zal hij bij verstekvonnis failliet worden verklaard. Uitspraak na de zitting geschiedt binnen één tot twee weken na zitting. Wij hebben de advocaten in huis die de juridische ondersteuning bieden voor de aanvraag van een faillissement.

Tevens is het mogelijk om een eigen faillissement aan te vragen. Voor het aanvragen van een eigen faillissement dient aan dezelfde voorwaarden te zijn voldaan. De verzoeker dient dus gestopt te zijn met betalen en heeft twee schuldeisers waarvan bij minimaal één schuldeiser de betalingstermijn is verlopen. Voor het aanvragen van een eigen faillissement is geen advocaat nodig. Als natuurlijk persoon kan het in veel gevallen interessant zijn om een beroep te doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan dit leiden tot een zogeheten “schone lei” voor de schuldenaar.

Een eigen faillissementsaanvraag geschiedt via het Formulier Eigen aangifte faillietverklaring. Vervolgens zal een zitting plaatsvinden. Hierbij dient de verzoeker tot faillissement aanwezig te zijn indien hij een oproep ontvangt. Een persoon die het verzoek medeondertekend dient ook te verschijnen. De rechter zal hierna binnen één tot twee weken vonnis wijzen. Op het moment dat een eigen faillissement wordt aangevraagd, is het verstandig om een van onze juridische specialisten in te schakelen. Wij kijken graag samen met de cliënt wat de mogelijkheden en risico’s zijn bij de aanvraag van een eigen faillissement.

Vragen omtrent het aanvragen van faillissement? Neem contact met ons op.

Het Team

Ons team van bedrijfsjuristen en advocaten binnen het insolventie- en herstructureringsteam zijn specialisten. Wij begeleiden zowel organisaties, aandeelhouders, bestuurders en schuldeisers bij juridische vraagstukken binnen een insolventie- of herstructureringstraject. Wij hebben ruime ervaring aan de onderhandeltafel, zijn doortastend en kunnen goede inschattingen maken van kansen en risico’s. Wij begrijpen zowel de juridische wereld als het bedrijfsleven en zijn daardoor goed in staat te schakelen. Heldere en begrijpelijke taal staat daarbij voorop.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips