Franchisegeschillen

Ons brede scala aan expertises stelt ons in staat om een team samen te stellen dat specifiek is toegespitst op het bedrijfsgeschil. Daarbij houden we rekening met lokale en internationale wet- en regelgeving, taalvereisten en benodigde specifieke kennis. Onze cliënten ervaren dat wij gedurende het gehele arbitrageproces steeds hun bedrijfsbelangen betrekken in onze advisering.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat wij doen

Sinds 2021 geldt voor franchiserelaties een nieuwe wet: de Wet Franchise. De Wet Franchise brengt voor bestaande franchiserelaties veranderingen met zich mee. Voor nieuwe franchiserelaties brengt de Wet Franchise verschillende aandachtspunten met zich mee. Wij staan zowel franchisegevers als franchisenemers bij in verschillende fases van de franchiserelatie over onderwerpen zoals:

 • De uitleg van franchiseovereenkomsten
 • Precontractuele verplichtingen
 • Beëindiging van de franchiseovereenkomst
 • Non-concurrentie bedingen
 • Franchiseformules
 • De verkoop van een franchisenemersbedrijf

Er ontstaan regelmatig conflicten tussen franchisenemers en franchisegevers. Een van de manieren om zo’n franchisegeschil op te lossen, is door een arbitrageprocedure.
Arbitrage is een particulier alternatief voor de normale (overheids)rechtspraak door rechters. Een van de voordelen van arbitrage is dat op een laagdrempelige, snelle manier een geschil kan worden beslecht. Partijen komen op vrijwillige basis overeen dat het uiteindelijke advies van de arbiter(s) bindend is voor beide partijen. Het aantal arbiters moet oneven zijn, doorgaans één of drie. Als er wordt gekozen voor drie arbiters, kiezen beide partijen zelf één arbiter en de derde arbiter wordt op basis van overeenstemming gekozen. Als er wordt gekozen voor één arbiter, gebeurt de toewijzing op basis van overeenstemming. Arbitrage is een uitstekende manier om conflicten binnenskamers snel op te lossen. Ook de Nederlandse Franchise Vereniging adviseert franchisegevers en franchisenemers om geschillen via arbitrage op te lossen. Als alternatief op arbitrage kan ook worden gekozen voor mediation of bemiddeling.

Veelvoorkomende franchisegeschillen zijn:

 • Verkeerde voorstelling van zaken in omzet- en resultaatprognose
 • Wanprestatie door franchisenemer of franchisegever
 • Verkoop van franchisevestiging of verkoop van franchisegever
 • Aanpassing van de franchiseformule
 • Onenigheid over de goodwill

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen tijdens een arbitragezaak: van arbiter tot advisering. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het franchiserelaties en arbitrage. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Ons team van bedrijfsjuristen en advocaten ondersteunt bij een veelzijdigheid aan geschillen. Wij hebben de ervaring en doortastendheid in huis om doelgericht en efficiënt te werk te gaan. Wij begrijpen zowel de juridische wereld als de ondernemersgeest en zijn daardoor goed in staat te schakelen. Heldere en begrijpelijke taal staat daarbij voorop.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips