Aanbestedingsplicht

Met onze brede expertise binnen het aanbestedingsrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Aanbestedingsplicht

In de Aanbestedingswet is opgenomen in welke gevallen sprake is van een aanbestedingsplicht. Op het moment dat aan de voorwaarden van de aanbestedingsplicht is voldaan, kan alleen tot inkoop worden overgegaan via de constructie van een aanbesteding. Of voldaan is aan de voorwaarden van de aanbestedingsplicht zal ten eerste moeten worden beoordeeld of sprake is van een aanbestedende dienst. Een aanbestedende dienst kan zowel de (gedecentraliseerde) overheid als een de publiekrechtelijk instelling betreffen. Tevens kunnen speciale sectorbedrijven en nutsbedrijven als aanbestedende dienst worden gekwalificeerd. Onze juridische specialisten kunnen toetsen of sprake is van een aanbestedende dienst.

Indien sprake is van een aanbestedende dienst, zal de geschatte waarde van de opdracht moeten worden bepaald. Uit de waarde van de opdracht vloeit namelijk voort wat voor procedure dient te worden gevolgd. In het geval dat de waarde van de opdracht hoger is dan de Europese drempelwaarde, zal de aanbestedende dienst de inkoop Europees moeten aanbesteden. Op het moment de waarde van de opdracht onder de drempelwaarde ligt, zal de aanbestedende dienst zich alleen aan de beginselen van de aanbestedingsrichtlijn moeten houden. Per situatie kan het verschillen hoe de aanbestedende dienst de opdracht uit mag zetten. Hierbij moet tevens worden gekeken naar de nationale Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit.

Vragen omtrent de aanbestedingsplicht? Neem dan contact met ons op.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het aanbestedingsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het aanbestedingsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips