Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Privacy

Sociale media en verwerkingsverantwoordelijkheid: tijd voor actie?

14 februari 2019

Socialmediakanalen zoals Facebook spelen een steeds belangrijkere rol in het ondernemerslandschap. Op vlak van online marketing is het dan ook een welgekomen instrument. Anderzijds zijn dergelijke platformen nu niet meteen de drijvende krachten achter de handhaving van privacyrechten, integendeel. Maar draag jij met jouw fanpagina ook niet deels verantwoordelijkheid? Ben je niet zelf een verwerker van persoonsgegevens? Dat lees je in dit artikel.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor fanpagina op Facebook

Midden vorig jaar moest het Hof van Justitie van de Europese Unie nagaan of de beheerder van een fanpage, naast Facebook zelf, een verwerkingsverantwoordelijkheid draagt. Facebook plaatst immers cookies om zo informatie te verzamelen met betrekking tot de bezoekers van de fanpage, ongeacht of ze al dan niet een account hebben op het platform. De verkregen informatie wordt vervolgens via de Facebook Insights-tool aan de beheerder van de pagina geopenbaard. Echter worden de bezoekers daar door Facebook niet van op de hoogte gebracht.

Hier oordeelde het Hof dat zowel op Facebook als op de beheerder van de fanpagina een verwerkingsverantwoordelijkheid rust. Door te kiezen voor het platform is het de beheerder die Facebook immers de mogelijkheid geeft om aan de hand van cookies informatie te verzamelen. Het feit dat de beheerder van de fanpage bezoekers aantrekt die nog geen band hebben met Facebook, zou een verhoogde verwerkingsverantwoordelijkheid moeten rechtvaardigen.

Het Hof haalt echter ook aan dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid nog niet automatisch een gelijke verantwoordelijkheid impliceert. In het kader van de nieuwe AVG zijn dergelijke “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden” overigens veel concreter uitgewerkt.

Wat met de sociale plug-ins op websites?

In een andere zaak stonden dan weer sociale plug-ins ter discussie. Je kent het wel: het duimpje waarmee men zich ook via jouw website met de fanpagina verbindt. Een problematisch duimpje, want ook zonder dat men erop klikt geeft men de browsegeschiedenis en het IP-adres van de bezoeker aan Facebook door. Ook hier oordeelde men dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijk. Volgens de Advocaat-Generaal blijft de verantwoordelijkheid echter beperkt tot de verwerkingsfase waarin men betrokken is.

Wat zijn de gevolgen?

In de eerste plaats moeten ook beheerders van fanpages voldoen aan de AVG. Zo moet je gebruikers voldoende informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, moet je een rechtsgeldige toestemming verkrijgen en moet je een akkoord sluiten met Facebook. In de praktijk is het echter onmogelijk om aan al deze verplichtingen te voldoen. Het minimaal voldoen aan de informatieverplichting op de fanpagina, waar je aldus wel controle over uitoefent, blijkt hoe dan ook een must te zijn. Uiteraard kunnen we jou bij MKBrecht.nl verder informeren.

Ook wat het gebruik van sociale plug-ins betreft rust er op de websitebeheerder een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Volgens de visie van de Advocaat-Generaal is deze verantwoordelijkheid echter beperkt. Toch moet ook hier aan de informatieverplichting worden voldaan en moet de toestemming plaatsvinden vooraleer de gegevens aan Facebook worden verstrekt. Natuurlijk blijft het afwachten op een definitief oordeel van het Hof, maar naar alle waarschijnlijkheid zal er ook hier werk aan de winkel zijn.

Conclusie: tijd voor actie?

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG in werking getreden. De privacyrechten werden hierbij nog verder uitgebreid. Uit ons onderzoek blijkt dat veel websites echter nog niet voldoen aan de strikte regels. Vooral indien gebruik wordt gemaakt van sociale plug-ins is er nog werk aan de winkel. Dit terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens toch meer mogelijkheden heeft gekregen om in te grijpen.

Wij van MKBrecht.nl helpen jou daarom graag verder opdat je wel zou voldoen aan de AVG. We zetten hierbij niet alleen in op een privacy statement en een cookieverklaring maar ook een verwerkersovereenkomst en een AVG verwerkingsregister stellen we gewoon voor jou op. Beschik jij over sociale plug-ins en twijfel je of je wel voldoet aan de nieuwste verplichtingen? Plan dan een telefonische afspraak en ontvangt 15 minuten gratis advies.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips