Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Contract met opdrachtnemer: vraag om de verzekering!

14 januari 2019

Als opdrachtgever wil je natuurlijk dat de werken goed en veilig verlopen. Je rekent op harde kwaliteit, waardoor het contract duidelijk inzet op een resultaatsverplichting. Exoneratieclausules zijn een taboe en bij schade wil je natuurlijk ook de opdrachtnemer kunnen aanspreken. In de praktijk blijkt het belangrijk te zijn om niet alleen de mogelijkheid open te laten om de opdrachtnemer aan te spreken, maar om hem ook contractueel te verplichten om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De problematiek van de failliete opdrachtnemer

In sommige gevallen kan de schade ernstig oplopen. Denk maar aan een foute elektriciteitsbedrading waardoor er brand ontstaat in het bedrijfspand. Natuurlijk stel je vervolgens de opdrachtnemer aansprakelijk, maar als daar uiteindelijk het faillissement uit voortvloeit zal je niet zomaar alle schade bij hem kunnen verhalen. Het is dan ook interessanter indien je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar kan aanspreken, op voorwaarde natuurlijk dat de opdrachtnemer over zo’n verzekering beschikt. Dit is immers lang niet altijd het geval, want zo’n verzekering is vaak niet verplicht en kent meestal torenhoge premies.

Stipuleer daarom steeds in de overeenkomst dat de opdrachtnemer over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient te beschikken. Koppel er ook de verplichting aan vast om binnen een bepaalde termijn een bewijs daarvan door te geven. Doet de opdrachtnemer dat niet? Geef dan duidelijk aan dat je het contract mag verbreken.

Eerst een kopie van de polis, dan pas een overeenkomst

Hoewel opdrachtgevers steeds vaker zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering eisen, blijkt het soms nog steeds mis te lopen. Dit bewees ook de Rechtbank Den Haag op 15 augustus 2018. Hier beschikte de opdrachtnemer inderdaad over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar weigerde de verzekeraar achteraf alsnog dekking te verlenen. De werkzaamheden vielen immers niet onder de dekking van de polis en bovendien was er niet voldaan aan de garantiebepalingen.

De opdrachtgever kon de schade niet verhalen omdat de opdrachtnemer failliet was en poogde vervolgens om de assurantietussenpersoon van het failliete bedrijf aan te klagen, maar ving ook daar bot.

Als opdrachtgever doe je er dan ook goed aan om niet alleen te eisen dat men over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt, maar ook dat men de verzekeringspolis vooraf doorgeeft. Het kan zelfs als voorwaarde dienen voor het ontstaan van de overeenkomst. Stelt de opdrachtnemer zelf een overeenkomst voor? Laat het dan steeds goed nalezen. Eventuele exoneratieclausules zorgen er immers voor dat je niet alleen de opdrachtnemer maar ook diens verzekeraar niet kan aanspreken. En dat is niet zonder risico.

Wij denken met jou mee

Wij van MKBrecht.nl kennen de risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn aan overeenkomsten. Op basis van jouw input komen we met heldere voorstellen om juridische probleemsituaties optimaal op te lossen. Niet voor niets vervult het intakegesprek zo’n belangrijke rol.

Stelt de opdrachtnemer zelf een overeenkomst voor? Dan hoef je daar natuurlijk niet automatisch integraal mee in te stemmen. Bij MKBrecht.nl kan je alle overeenkomsten na laten lezen door een juridisch expert die jou ook op eventuele gevaren zal wijzen. Indien nodig stellen we in samenspraak een tegenvoorstel op waar zowel jij als de opdrachtnemer zich in kunnen vinden.

De opdrachtnemer mag dan wel werken als een molenpaard, maar bij MKBrecht.nl garanderen we toch liever een hartje zonder zorg. Onze waterdichte contracten weten dat als geen ander te beamen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips