Schuldsanering

Het team insolventie is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties in allerlei sectoren. Wij geloven in een doortastende aanpak insolventie-aanpak en hebben in het verleden verschillende succesvolle herstructureringstrajecten begeleidt. Wij hebben ruime ervaring bij een veelzijdigheid aan insolventie- en herstructureringsvraagstukken.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat wij doen

Op het moment dat het niet lukt om met alle schuldeisers een betalingsregeling te treffen, kan een aanvraag voor de wettelijke schuldsanering worden gedaan bij de rechter. De schuldsanering is alleen voor natuurlijke personen, eigenaren van een eenmanszaak, vennoten van een Vennootschap onder Firma (VOF), beherende vennoten van een Commanditaire Vennootschap (CV).

Om in aanmerking te komen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zo moet het ten eerste niet mogelijk zijn om de schulden zelf te voldoen. Ten tweede dient gepoogd te zijn om de schulden af te lossen via schuldhulpverlening. Tevens dient tien jaar lang geen gebruik te zijn gemaakt van de Wsnp, behoudens een aantal uitzonderingen waarbij de rechter toch Wsnp kan toekennen. Bovendien moet de verzoeker de afgelopen vijf jaar te goeder trouw zijn geweest ten aanzien van het onbetaald laten van de schulden. In het geval van verslavings- of psychosociale problemen dient een bevestiging van een controle vanuit een schuldhulpverlener te zijn gegeven. Ook mogen de schulden niet voortkomen uit gepleegde misdrijven. Tot slot dient de verzoeker de verplichtingen van de Wsnp na te komen en dient de verzoeker zich in te spannen om zoveel mogelijk geld te verdienen.

Een verzoek voor de Wsnp wordt ingediend bij de rechtbank. Vervolgens zal er een zitting plaatsvinden. Indien de verzoeker niet aanwezig is bij de zitting zal het verzoek worden afgewezen. Binnen één tot twee weken na de zitting besluit de rechter of de Wsnp wordt toegelaten.

Bij het aanvragen van de Wsnp is het verstandig om juridische bijstand in te schakelen om de mogelijkheden te bespreken. Daarnaast kan in hoger beroep en cassatie worden gegaan bij de afwijzing van Wsnp.

Vragen over de schuldsanering? Neem dan contact met ons op.

Het Team

Ons team van bedrijfsjuristen en advocaten binnen het insolventie- en herstructureringsteam zijn specialisten. Wij begeleiden zowel organisaties, aandeelhouders, bestuurders en schuldeisers bij juridische vraagstukken binnen een insolventie- of herstructureringstraject. Wij hebben ruime ervaring aan de onderhandeltafel, zijn doortastend en kunnen goede inschattingen maken van kansen en risico’s. Wij begrijpen zowel de juridische wereld als het bedrijfsleven en zijn daardoor goed in staat te schakelen. Heldere en begrijpelijke taal staat daarbij voorop.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips