Overdracht en levering

Met onze brede expertise binnen het goederenrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele stakeholder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Overdracht en levering

Het eigenaarschap van een goed gaat pas over als aan de eisen van een geldige overdracht is voldaan. Het kan dus zo zijn dat iets wordt gekocht, de koopovereenkomst tot stand komt maar dat het eigendom (nog) niet overgaat op de koper. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is koop op afbetaling of koop met eigendomsvoorbehoud.

Voor een geldige overdracht stelt de wet een aantal eisen:

 • Er moet sprake zijn van een geldige titel
 • De verkoper moet beschikkingsbevoegd zijn
 • Er moet een geldige levering plaatsvinden

Geldige titel:
Een geldige titel is bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een schenking of een executoriale titel verleend door de rechter.

Beschikkingsbevoegdheid:
Beschikkingsbevoegd is alleen de rechtmatige eigenaar. Als de verkoper niet beschikkingsbevoegd is, kan een koper die ervan uitgaat dat de verkoper wel de rechtmatige eigenaar is onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op derdenbescherming.

Geldige levering:
De wet kent een aantal manieren van levering, namelijk:

 • Feitelijke machtsverschaffing
 • Levering met de korte hand
 • Levering met de lange hand

In de praktijk kunnen er goederenrechtelijke geschillen ontstaan naar aanleiding van de overdracht van goederen. Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het goederenrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het goederenrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het privaatrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips