Samenwerkingsovereenkomst

Wil je gaan samenwerken met één of meerdere bedrijven dan kies je voor een Samenwerkingsovereenkomst. Je legt zaken vast als: waarom je gaat samenwerken, uitsluiting van aansprakelijkheid, taken en verantwoordelijkheden, relatie- en concurrentiebeding, duur van de samenwerking, inbreng en meer.

Wij kunnen je document opstellen, nakijken en aanpassen

Meer informatie? Bel 085 25000 44, Vraag het Annelore
Wij werkten o.a. voor
MKBrecht klant
MKBrecht klant
MKBrecht klant
MKBrecht klant

Voor iedere MKB'er, de juiste juridische oplossing

Laten opstellen

Laten opstellen

Onze ervaren juristen stellen jouw document naar jouw wensen op. Alle documenten worden opgesteld naar de juridische en wettelijke vereisten. Je document wordt door meerdere juristen gecontroleerd op juistheid voordat jij deze ontvangt, hierdoor krijg jij het allerbeste document.

Hoe werkt het?
 • Selecteer je document
 • Vul het intakeformulier in
 • Telefonische intake
 • Concept
 • Geef je wijzigingen door
 • Download je document
Laten opstellen
€149,00 Stel document op

Laten aanpassen

Laten aanpassen

Allereerst, nemen we al jouw wensen met jou door. Wij controleren jouw document op de wettelijke en juridische vereisten en passen zaken voor je aan. Je document wordt door meerdere juristen gecontroleerd op juistheid voordat jij deze terug ontvangt, hierdoor krijg jij het allerbeste document.

Hoe werkt het?
 • Selecteer je document
 • Upload je bestanden
 • Telefonische intake
 • Concept
 • Geef je wijzigingen door
 • Download je document
Laten aanpassen
€139,00 Laat aanpassen

Laten controleren

Laten controleren

Wij controleren je document op de wettelijke en juridische vereisten. Wij schatten de risico’s in en geven jou hierover advies. Mocht je achteraf toch je document door ons willen laten aanpassen is dit ook mogelijk.

Hoe werkt het?
 • Selecteer je document
 • Upload je bestanden
 • Telefonische intake
 • Onderzoek
 • Advies
Laten controleren
€99,00 Doe een check

Waarom kies je voor MKBrecht.nl

Het maakt niet uit of je nu zzp'er bent of een groot of klein bedrijf hebt, wij hebben jaren ervaring met alle soorten organisaties.

Online juridisch maatwerk

Online juridisch maatwerk

Geen gegenereerde juridische documenten, maar Professioneel Maatwerk door Juristen en/of Advocaten.

Altijd 1 vaste prijs

Altijd 1 vaste prijs

Geen verborgen kosten, maar altijd vaste prijzen per document of handeling.

Al 17 jaar meester in klantcontact

Al 17 jaar meester in klantcontact

Juridische taal is maar ingewikkeld, daarom leggen onze juristen het graag voor je uit.

Altijd 1 contactpersoon voor jou

Altijd 1 contactpersoon voor jou

Een contactpersoon per document voor jou. Je hebt altijd direct contact met je jurist.

Bedankt voor het overzicht - helder en prettig om te kijken

Mevr. Annelies Essink
 • Wat is een samenwerkingsovereenkomst?
 • Waarom heb ik een samenwerkingsovereenkomst nodig?
 • Wat zijn de gevolgen als ik geen samenwerkingsovereenkomst heb?
 • Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst regelt afspraken tussen twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen. Dit zijn de partijen in de overeenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst of samenwerkingscontract maak je afspraken over wat je samen gaat doen of wat je voor elkaar gaat doen.

Soms staat daar een vergoeding tegenover (wellicht het delen van de toekomstige winsten) en soms maak je afspraken over wat je samen wel en niet mag doen. Vaak worden afspraken mondeling gemaakt en is het verstandig om de afspraken vast te leggen op papier.

Doordat afspraken op papier staan, weten partijen waar ze aan toe zijn en wat de rechten en verplichtingen zijn. Je kunt dus terugvallen op dat wat je samen hebt afgesproken in de schriftelijke overeenkomst.

Er zijn heel veel soorten samenwerkingsovereenkomsten. Een huwelijk is in feite een overeenkomst tussen twee partners die voor de wet als partners door het leven willen gaan. Een arbeidsovereenkomst is een samenwerking tussen werkgever en werknemer waarin ze bepaalde zaken vastleggen. Een voorlopig koopcontract voor een huis is een overeenkomst tussen potentiële koper en de verkoper waarbij koper de intentie uitspreekt het huis van de verkoper te willen kopen.

Voor dit type overeenkomsten zijn in de wet regels opgenomen waaraan de overeenkomst moet voldoen. Op het moment dat je als ondernemer wilt gaan samenwerken met een andere partij, dan zijn er eigenlijk geen wettelijke regels waaraan je moet voldoen.

Wij concentreren ons hier op de samenwerking die jij als ondernemer wilt aangaan met een andere ondernemer of welke andere partij dan ook.

Waarom heb ik een samenwerkingsovereenkomst nodig?

In de samenwerkingsovereenkomst leg je onder andere de afspraken vast tussen jou en de andere partij of partijen. Dit zal je op een manier moeten doen zodat de afspraken kraakhelder zijn en zodat er ook achteraf geen discussies kunnen ontstaan (verschillen in interpretatie bijvoorbeeld).

Aan het begin van de samenwerking zullen de afspraken duidelijk zijn maar je zal de waarde van een goede samenwerkingsovereenkomst pas ondervinden op het moment dat er zich een onverwachte situatie voordoet: een partij matig werk levert of als een partij problemen krijgt (tekort aan middelen, failliet, ziekte of overlijden).

In zulke situaties is het goed dat je kunt terugvallen op de afspraken die je gemaakt hebt. Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst geeft ook aan dat partijen serieus zijn in het nastreven van het gezamenlijk doel.

Je gaat de samenwerking aan omdat je een doel hebt. De andere partijen hebben ook een doel. Dit kan zijn om meer omzet te genereren doordat je een meerwaarde hebt voor de klanten van de andere partij.

Misschien investeer je samen en verwacht je in de toekomst meer geld te gaan verdienen. Je hebt het dan over het doel van de samenwerkingsovereenkomst. Dit is eigenlijk het startpunt van de samenwerkingsovereenkomst. Je gaat beschrijven wat het doel is van de samenwerking. Dit doel zal je heel precies en zorgvuldig moeten beschrijven want vanuit dit doel worden de verdere afspraken bepaald die onderdeel zijn van de overeenkomst. Net zoals de taken van elke partij, wie doet wat?

Wat zijn de gevolgen als ik geen samenwerkingsovereenkomst heb?

In een samenwerking moet je weten wat je aan elkaar hebt. Je merkt pas wat de gevolgen zijn als het al te laat is. Gemaakte afspraken moeten nagekomen worden, maar wat als deze niet worden nagekomen of dit niet kan door overmacht. Wees vooraf duidelijk en spreek af hoe lang bijvoorbeeld een overmachtsituatie mag duren, want ten behoeve van je gezamenlijke doel is het misschien handiger om een andere partij in te schakelen na verloop van tijd. Het kan je veel tijd en geld schelen als je van te voren hierover duidelijke afspraken hebt gemaakt. Laat je samenwerkingsovereenkomst controleren of opstellen door deskundige juristen!

Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?

Nu het doel duidelijk is, ga je de onderlinge afspraken vastleggen. Je beschrijft in feite de werkzaamheden, de inbreng, activiteiten etc. die partijen gaan doen (en binnen welk tijdsbestek) om het doel te bereiken. Let erop dat dit vaak verder gaat dan het doen van een inspanning. Door samen te werken, beoog je (financieel) voordeel te behalen. Maak dan ook duidelijke afspraken over de verdeling van dit voordeel.

Vergeet niet dat er mogelijk ook een intellectueel eigendom is wat waarde heeft of gaat krijgen. Als er voordeel wordt behaald, zullen er ook kosten mee gemoeid zijn.

De verdeling van de kosten is ook een belangrijk onderdeel van de beschrijving. Hoe vervelend het ook is bij het opstellen van afspraken, maar je zult ook moeten kijken naar de beëindiging en wat er gebeurt op het moment dat er verschil van mening of er een echt geschil is.

Het wordt vaak vergeten, maar vaak is het noodzakelijk om na verloop van tijd nog eens de afspraken na te kijken en aan te passen. Soms ontwikkelt de samenwerking zich in een richting die je vooraf niet had gedacht. Het kan ook zo zijn dat er een extra partij toe moet treden om het beoogde doel te verwezenlijken. Dan is het verstandig om de samenwerkingsovereenkomst opnieuw te bespreken, nieuwe afspraken te maken en deze vast te leggen. Soms beëindig je de bestaande overeenkomst en ga je een nieuwe overeenkomst aan maar vaak zie je dat een aanvulling op de overeenkomst ook prima werkt.

Samenwerkingsovereenkomst

Laten opstellen, aanpassen of controleren door onze ervaren juristen en/of advocaten

Vragen? Bel 085 25000 44 (gesloten)
Betaal veilig
 • iDeal
 • MasterCard
 • VISA
 • American Express
 • Paypal