Chat with us, powered by LiveChat

Samenwerkingsovereenkomst

Wil je gaan samenwerken met één of meerdere bedrijven dan kies je voor een Samenwerkingsovereenkomst. Je legt zaken vast als: waarom je gaat samenwerken, uitsluiting van aansprakelijkheid, taken en verantwoordelijkheden, relatie- en concurrentiebeding, duur van de samenwerking, inbreng en meer.

Wij kunnen je document opstellen, nakijken en aanpassen

Meer informatie? Bel 085 25000 44, Vraag het Annelore
Wij werkten o.a. voor
MKBrecht klant
MKBrecht klant
MKBrecht klant
MKBrecht klant

Al 17 jaar oplossingen voor Ondernemingen

Document laten opstellen

Document laten opstellen
Wat krijg je?
 • Een Telefonische Intake
 • Contact via e-mail/telefoon
 • Binnen 7 dagen opgeleverd
 • 7 dagen betalingstermijn
 • Ondersteuning voor- en achteraf
 • Document op maat opgesteld
 • Een contactpersoon
Document laten opstellen
€149,00 Stel document op

Document laten aanpassen

Document laten aanpassen
Wat krijg je?
 • Een Telefonische Intake
 • Contact via e-mail/telefoon
 • Binnen 7 dagen opgeleverd
 • 7 dagen betalingstermijn
 • Ondersteuning voor- en achteraf
 • Document op maat opgesteld
 • Een contactpersoon
Document laten aanpassen
€139,00 Laat aanpassen

Document laten controleren

Document laten controleren
Wat krijg je?
 • Een Telefonische Intake
 • Contact via e-mail/telefoon
 • Binnen 3 dagen
 • 7 dagen betalingstermijn
 • Ondersteuning voor- en achteraf
 • Een contactpersoon
Document laten controleren
€99,00 Doe een check

Waarom kies je voor MKBrecht.nl

Het maakt niet uit of je nu zzp'er bent of een groot of klein bedrijf hebt, wij hebben jaren ervaring met alle soorten organisaties.

Online juridisch maatwerk

Online juridisch maatwerk

Geen gegenereerde juridische documenten, maar Professioneel Maatwerk door Juristen en/of Advocaten.

Altijd 1 vaste prijs

Altijd 1 vaste prijs

Geen verborgen kosten, maar altijd vaste prijzen per document of handeling.

Al 17 jaar meester in klantcontact

Al 17 jaar meester in klantcontact

Juridische taal is maar ingewikkeld, daarom leggen onze juristen het graag voor je uit.

Altijd 1 contactpersoon voor jou

Altijd 1 contactpersoon voor jou

Een contactpersoon per document voor jou. Je hebt altijd direct contact met je jurist.

Duidelijk en makkelijke stappenplan

Mevr. A.Z. Dalhuisen
 • Wat is een samenwerkingsovereenkomst?
 • Waarom moet ik een samenwerkingsovereenkomst hebben?
 • Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?
 • Wat gebeurt er als ik geen samenwerkingsovereenkomst heb?

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is een schriftelijk document waarin er afspraken tussen twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen (partijen) zijn vastgelegd over hun samenwerking. In de samenwerkingsovereenkomst of samenwerkingscontract maak je afspraken over wat je samen gaat doen of wat je voor elkaar gaat doen.

Soms staat daar een vergoeding tegenover (wellicht het delen van de toekomstige winsten) en soms maak je afspraken over wat je samen wel en niet mag doen. In de praktijk komt het vaak voor dat afspraken mondeling gemaakt. Het is aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen.

De schriftelijke afspraken brengen duidelijkheid voor partijen. Ze weten waar ze aan toe zijn en wat de rechten en verplichtingen zijn. Je kunt dus beroepen op hetgeen wat je samen hebt afgesproken in de schriftelijke overeenkomst.

Samenwerkingsovereenkomsten komen in verschillende soorten voor. Een huwelijk is eigenlijk een overeenkomst tussen twee partners die voor de wet als partners door het leven willen gaan. Een arbeidsovereenkomst is een samenwerking tussen werkgever en werknemer waarin ze bepaalde afspraken vastleggen. Een voorlopig koopcontract voor een huis is een overeenkomst tussen potentiële koper en de verkoper waarbij koper de intentie uitspreekt het huis van de verkoper te willen kopen.

Voor dit soort overeenkomsten zijn in de wet regels opgenomen waaraan de overeenkomst moet voldoen. Zodra je als ondernemer wilt gaan samenwerken met een andere partij, dan zijn er eigenlijk geen wettelijke regels waaraan je moet voldoen.

Wij richten ons hier op de samenwerking die jij als ondernemer wilt aangaan met een andere ondernemer of welke andere partij dan ook.

Waarom moet ik een samenwerkingsovereenkomst hebben?

In de samenwerkingsovereenkomst leg je onder andere de afspraken vast tussen jou en de andere partij of partijen. Het is verstandig om de afspraken heel duidelijk  vast te leggen zodat er ook achteraf geen discussies kunnen ontstaan (verschillen in interpretatie bijvoorbeeld).

Aan het begin van de samenwerking zullen de afspraken duidelijk zijn. Op het moment dat er zich een onverwachtse situatie voordoet, zal je merken hoe handig het is om kwalitatieve samenwerkingsovereenkomst te hebben. Denk hierbij aan een partij die niet goed levert of een partij die vanwege overmacht (bv overlijden) niet goed kan leveren. In zulke situaties is het goed dat je kunt terugvallen op de afspraken die je gemaakt hebt. Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst geeft ook aan dat partijen serieus zijn een gezamelijk doel nastreven.

Je gaat de samenwerking aan omdat je een doel hebt. De andere partijen hebben ook een doel. Dit kan zijn om meer omzet te genereren doordat je een meerwaarde hebt voor de klanten van de andere partij.

Misschien investeer je samen en verwacht je in de toekomst meer geld te gaan verdienen. Je hebt het dan over het doel van de samenwerkingsovereenkomst. Dit is eigenlijk het startpunt van de samenwerkingsovereenkomst. Je gaat beschrijven wat het doel is van de samenwerking. Dit doel zal je heel precies en zorgvuldig moeten beschrijven want vanuit dit doel worden de verdere afspraken bepaald die onderdeel zijn van de overeenkomst. Net zoals de taken van elke partij, wie doet wat?

Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?

In de samenwerkingsovereenkomst beschrijft je de werkzaamheden, de inbreng, activiteiten etc. die partijen gaan doen (en binnen welk tijdsbestek) om het doel te bereiken. Dit gaat vaak verder dan het doen van een inspanning. Door samen te werken, heb je als doel je (financieel) voordeel te behalen. Maak  ook duidelijke afspraken over de verdeling van dit voordeel.

Denk eraan dat er mogelijk ook een intellectueel eigendom is wat waarde heeft of gaat krijgen. Als er voordeel wordt behaald, zullen er ook kosten mee gemoeid zijn.

De verdeling van de kosten is ook een belangrijk onderdeel van de beschrijving. Verder wordt de beëindiging en wat er gebeurt op het moment dat er verschil van mening of er een echt geschil is ook beschreven.

Het is noodzakelijk om na verloop van tijd nog eens de afspraken door te nemen en zo nodig en aan te passen. Soms ontwikkelt de samenwerking zich in een onverwachte richting. Het kan voorkomen dat er een extra partij toe moet treden om het beoogde doel te bewerkstelligen. Dan is het verstandig om de samenwerkingsovereenkomst opnieuw te bespreken, nieuwe afspraken te maken en deze vast te leggen. Soms beëindig je de bestaande overeenkomst en ga je een nieuwe overeenkomst aan. Vaak werkt een aanvulling op de overeenkomst ook best.

Wat gebeurt er als ik geen samenwerkingsovereenkomst heb?

Wanneer je geen samenwerkingsovereenkomst heb, is het lastiger om te  weten wat je aan elkaar hebt. Je merkt pas wat de gevolgen zijn als het al te laat is. Je loopt het risico dat heel wat nadelige gevolgen wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen of dit mogelijk is door overmacht. Wees van te voren duidelijk en spreek af hoe lang bijvoorbeeld een overmachtsituatie mag duren, want in het voordeel van je gezamenlijke doel is het misschien handiger om een andere partij in te schakelen na verloop van tijd. Je kunt veel tijd en geld besparen als je van te voren hierover duidelijke afspraken hebt gemaakt. Raadpleeg een deskundig jurist voor het opstellen of controleren van je samenwerkingsovereenkomst!

Samenwerkingsovereenkomst

Laten opstellen, aanpassen of controleren door onze ervaren juristen en/of advocaten

Vragen? Bel 085 25000 44 (gesloten)
Betaal veilig
 • iDeal
 • MasterCard
 • VISA
 • American Express
 • Paypal