Ondernemen

Als bureau zzp’ers bemiddelen

Bij een steeds krappere arbeidsmarkt wordt het aanwerven van goed personeel uitdagender. De druk wordt groter en steeds vaker wordt een beroep gedaan op intermediairs. Zij ondersteunen de bedrijven in hun zoektocht naar goed personeel of zzp’ers. Wij zien dat intermediairs moeite hebben om in een gekozen constructie de juiste contracten te gebruiken als zzp’ers worden bemiddeld.

In de praktijk zien we twee mogelijkheden om als intermediair de zaken goed in te richten:
– De zzp’er wordt direct door de opdrachtgever ingehuurd voor een opdracht (intermediair handelt als bemiddelaar)
– De opdracht wordt door de intermediair aangenomen en die geeft de opdracht aan de zzp’er (intermediair handelt als tussenkomende partij)
In dit blog lichten we de constructie toe waarbij een intermediair zzp’ers bemiddelt. In een ander blog hebben we de constructie toegelicht waarbij de intermediair opereert als tussenkomende partij.

Kenmerkend in de situatie van de bemiddeling is dat de zzp’er rechtstreeks aan de opdrachtgever gaat factureren en dat de intermediair de overeengekomen fee gaat factureren. Opdrachtgever, intermediair en zzp’er maken samen afspraken over de werkzaamheden. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht (tussen opdrachtgever en zzp’er). Daarnaast worden er twee bemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen opdrachtgever – intermediair en tussen intermediair – zzp’er. Hieronder wordt de constructie visueel voorgesteld.

In deze constructie is de intermediair geen partij die enige betrokkenheid heeft bij het uitvoeren van de opdracht. Er is hier dus geen sprake van ketenaansprakelijkheid voor de intermediair en mag er geen sprake zijn van een werkgever-werknemer relatie tussen zzp’er en opdrachtgever. De zzp’er is tenslotte ondernemer en geen werknemer. Bij deze werkwijze horen twee bemiddelingsovereenkomsten en een opdrachtovereenkomst. Het is logisch dat de intermediair algemene voorwaarden hanteert waar in de bemiddelingsovereenkomst naar wordt verwezen.

Praktisch kan de intermediair administratieve ondersteuning aan de zzp’er bieden door bijvoorbeeld de facturatie te faciliteren. De intermediair mag niet uit eigen naam de facturen aan de opdrachtgever sturen omdat hij geen partij is in de opdracht en de intermediair heeft de opdracht ook niet aangenomen. De intermediair heeft enkel bemiddeld.

Voor advies over de bemiddeling van zzp’ers kunt u uiteraard terecht bij onze bedrijfsjuristen.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips