Ondernemen

Als intermediair zzp’ers plaatsen bij bedrijven

Deze blog wijden we specifiek aan de intermediair die bedrijven help aan geschikte zzp’ers. Waar we eerder de intermediair als bemiddelaar hebben besproken, zien we nu de intermediair optreden als tussenpersoon. De basis van deze constructie is dat de intermediair zelf de opdracht aanneemt van de opdrachtgever. Vervolgens zet hij deze opdracht uit bij een zzp’er. Eigenlijk is de intermediair tegelijkertijd opdrachtnemer en opdrachtgever. Onderstaand schema zal de constructie verduidelijken. 

We zien dat de intermediair aan de opdrachtgever de werkzaamheden van de zzp’er factureert. Het uurtarief ligt vast in de opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en intermediair. De zzp’er zal vervolgens zijn werkzaamheden aan de intermediair factureren tegen het uurtarief uit de gesloten opdrachtovereenkomst. De intermediair leeft dus van het verschil in uurtarief wat hij factureert aan de opdrachtgever en wat hij gefactureerd krijgt van de zzp’er.

De intermediair moet zich realiseren dat hij nu onderdeel is van de keten van aansprakelijkheid (hij is immers opdrachtnemer in de overeenkomst met de opdrachtgever). Deze constructie wordt vaak gekozen omdat die betrekkelijk simpel lijkt maar de intermediair kan zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht jegens opdrachtgever. En daar gaat het in de praktijk vaak fout omdat de intermediair die aansprakelijkheid niet wil dragen.

In geen enkel geval kan hier sprake zijn van detachering omdat de zzp’er niet in loondienst is van de intermediair. Er is ook geen sprake van uitzenden omdat een uitzendmedewerker niet als zelfstandige werkt maar op basis van een uitzendovereenkomst.

Loop als intermediair geen onnodige risico’s en plan een adviesgesprek in met de specialisten van MKBrecht.nl.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips