Contracten

Waarom je een considerans moet opnemen in je overeenkomst

Aan belangrijke overeenkomst wordt vaak een considerans toegevoegd die moet helpen om de bedoelingen van de partijen te begrijpen. De bepalingen van de considerans zijn echter niet bindend en maken zelfs geen deel uit van de juridisch afdwingbare afspraken. Toch raden wij steeds aan om in belangrijke overeenkomsten een considerans op te nemen. We leggen uit waarom.

Wat is een considerans?

Een considerans is een uitleg die aan de overeenkomst wordt toegevoegd. Het geeft weer hoe de overeenkomst tot stand is gekomen. Het omvat bijvoorbeeld de doelstellingen die de partijen vooropstellen, hoe zij de toekomstige samenwerking zien en welke afspraken er aan de totstandkoming voorafgingen. De considerans bevat met andere woorden niet de feitelijke afspraken uit de overeenkomst, maar helpt wel om de overeenkomst te interpreteren. Het woord “considerans” hoeft daarbij niet voor te komen, het volstaat bijvoorbeeld om de afwegingen vooraf te laten gaan door termen als “overwegende dat”, “wetende dat” of “in aanmerking nemende dat”.

Considerans belangrijke toevoeging aan de overeenkomst

Hoewel de considerans geen juridisch afdwingbare bepalingen bevat, is het toch een meerwaarde voor de overeenkomst. Bij discussies over de draagwijdte van de overeenkomst of specifieke bepalingen biedt de considerans immers redding. Ook een rechter zal met de considerans rekening houden wanneer hij een bepaald beding moet interpreteren. Zo ben je zeker dat de interpretatie van de overeenkomst maximaal aansluit bij de bedoelingen van de partijen.

Daarnaast is de considerans ook een reddingslijn voor wanneer de bepalingen van de overeenkomst niet overeen zouden stemmen met de veronderstellingen van een partij. In dat geval kan de considerans helpen om dwaling in te roepen. Dwaling is een wilsgebrek waarbij, indien de partij de overeenkomst afsloot op basis van verkeerde informatie of veronderstellingen, de overeenkomst kan worden vernietigd. Hierdoor moeten de partijen alle prestaties ongedaan maken. De leverancier moet bijvoorbeeld het betaalde terugbetalen en de klant moet de geleverde goederen teruggeven. Het inroepen van dwaling is lang niet altijd succesvol, ook niet wanneer er een considerans werd opgenomen, maar de considerans maakt de bewijslast wel eenvoudiger.

In de praktijk is de considerans voor alle partijen nuttig. Zij gaan per slot van rekening de overeenkomst aan met bepaalde doelstellingen voor ogen. Wanneer de overeenkomst niet aansluit bij die doelstellingen, zijn ze erbij gebaat om de overeenkomst anders te interpreteren of te laten vernietigen.

Opnemen van considerans is niet verplicht

Een overeenkomst kan volledig vormvrij worden gesloten en een considerans opnemen is dus zeker niet verplicht. Bovendien is het ook op andere manieren mogelijk om de bedoelingen en doelstellingen van de partijen aan te tonen, bijvoorbeeld op basis van notulen die tijdens de onderhandelingen werden gemaakt. Toch staat de considerans sterker omdat het gaat om afwegingen die niet worden betwist en omdat het eenvoudig aan te tonen is dat de andere partij van deze doelstellingen of veronderstellingen op de hoogte is. Daarom raden wij het opnemen van een considerans steeds aan.

Houd er echter rekening mee dat je de considerans helder en duidelijk moet formuleren om eventuele discussies over de draagwijdte van de doelen of veronderstellingen te voorkomen. Zeker indien het gaat om een overeenkomst met een groot belang raadpleeg je hiervoor een jurist. Lees ook een andere blogpost waarbij het gaat om het voorkomen van onduidelijke termen in overeenkomsten.

De juristen van MKBrecht.nl stellen de overeenkom met de considerans voor jou op. Maak nu een vrijblijvende belafspraak voor meer informatie.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips