ZZP contract

Onze Expertise

Direct laten opstellen, aanpassen of controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

Let op: Het gebruiken van een gratis modelovereenkomst van de Belastingdienst is onvoldoende voor een goede overeenkomst. Het is te generiek en dicht in 99% van de gevallen niet de risico's en werkzaamheden af.

 • Contract op maat: onze juristen zijn 1,5 à 2,5 uur bezig
 • In een gratis telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na het conceptdocument
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Hoe werkt het?
In onze dienstverlening zit een gratis adviesgesprek, een conceptdocument, een aanpassingsronde en een finaal document. Wij factureren na het versturen van het conceptdocument.

Vragen over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner


mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Kies voor Maatwerk. Samen maken we een afspraak om je wensen te bespreken, daarna zullen we beginnen aan het document.

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contractKies voor Maatwerk

Kies voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s.

Maatwerk
 • Meest gekozen ZZP contract op maat vanaf199,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
 • ZZP contract laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
 • ZZP contract laten aanpassen vanaf199,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen ZZP contract op maat vanaf199,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
  • Onze jurist is 1 à 2 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • ZZP contract laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 1 à 2 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van het huidige document op de vraag en wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • ZZP contract laten aanpassen vanaf199,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 1 à 2 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van het huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Startende ondernemer?

 • Kies voor een van onze voordelige starterspakketten
 • Direct goed gedekt
 • In een telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept
Bekijk starterspakketten

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is er een specifieke situatie die maatwerk verlangt, vraag dan een offerte aan.

 • We bespreken de persoonlijke situatie
 • Ontvang een offerte op maat
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos
Naam(Vereist)

ZZP contract (Uitgelegd)

Over het ZZP contract

Over het ZZP contract is de laatste jaren al veel geschreven. De overheid heeft de strijd tegen schijnzelfstandigheid dan ook sterk opgeschroefd. Niet voor niets onderstrepen ook wij het belang van een ZZP contract. Een model ZZP contract raden we echter niet aan, omdat het maar al te vaak tegen een aantal beperkingen aanloopt. Daarom leggen we jou ook graag een en ander uit.

Wat is een ZZP contract?

Een ZZP contract is een overeenkomst tussen een zzp’er en een opdrachtgever. Het wordt gebruikt om als zzp’er een opdracht voor de opdrachtgever uit te voeren, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst of van een fictieve dienstbetrekking. Het heeft dan ook uitgebreid aandacht voor bepalingen die de rechten en plichten van de zzp’er omschrijven en waaruit al snel moet blijken dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding.

Waarom heb ik een ZZP contract nodig?

Een ZZP contract wordt in de eerste plaats opgedrongen door de Belastingdienst. De Belastingdienst wil nu eenmaal de fiscale regelgeving kunnen toepassen. Via een ZZP contract heeft het duidelijkheid over de verhoudingen tussen de partijen. Dat is meteen ook de reden waarom veel zzp’ers een model ZZP contract opvragen via de website van de Belastingdienst.

Echter is dat laatste vaak geen aanrader. Het model ZZP contract werd immers voornamelijk opgesteld om te voldoen aan de fiscale regelgeving. Echter heeft een ZZP-contract een veel ruimer doel waaraan het model ZZP contract niet of onvoldoende tegemoetkomt. Een ZZP-contract moet immers ook de afspraken tussen de partijen regelen. Zo sta je met het ZZP-contract bewijsrechtelijk sterker en loop je minder snel tegen praktische beslommeringen aan. Een conflict met de contractspartner wordt dan ook minder snel realiteit.

Wat staat er in een ZZP contract?

Het ZZP contract zal in de eerste plaats aandacht schenken aan de rechtsverhouding. De rechtsverhouding mag immers niet voldoen aan de wettelijke criteria van een arbeidsovereenkomst. Daarom zal het ZZP contract verder gaan dan louter een andere benoeming op de rechtsverhouding kleven, maar zal het de rechtsverhouding ook effectief zo regelen dat er van een kwalificatie als arbeidsovereenkomst geen sprake kan zijn. Hierdoor wordt er al snel komaf gemaakt met een eventuele gezagsverhouding en zal men daarentegen de zelfstandige verhoudingen benadrukken.

In de praktijk zal het ZZP-contract ook de praktische afspraken moeten bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om de opdrachtomschrijving, de duurtijd van de overeenkomst, de regels met betrekking tot het gebruik van de bedrijfsmiddelen en de geschilbeslechting.

Hiernaast moet het ZZP-contract aandacht hebben voor minder leuke situaties. Zo is het sinds de uitspraak van de Hoge Raad gemeengoed dat de zzp’er zich bij een arbeidsongeval alsnog kan beroepen op de werkgeversaansprakelijkheid. Het is dan ook niet onlogisch dat de zorgplicht van de opdrachtgever wordt onderstreept en dat er op een verzekering wordt aangestuurd. Ook andere clausules dringen zich om dergelijke reden op. Relatie- en concurrentiebedingen zijn bijvoorbeeld niet onlogisch, zeker indien de zzp’er in contact komt met klanten van de opdrachtgever. Maar denk ook aan het opnemen van een fiscaal vrijwaringsbeding. Niet onbelangrijk wanneer er alsnog sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst.

Als zzp’er zal je natuurlijk niet gratis werken. Daarom zal het ZZP-contract ook de facturatie en de betaling regelen. Maar denk ook aan de mogelijkheid om de ZZP overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever niet zou betalen of in financiële moeilijkheden zou verkeren. In het ZZP-contract moet inderdaad ook met dergelijke nefaste situaties rekening worden gehouden.

Toch moeten niet alle bepalingen automatisch integraal in het ZZP-contract worden opgenomen. Mogelijks zijn een aantal situaties immers reeds geregeld in jouw algemene voorwaarden. Dan kan het interessanter zijn om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op het ZZP contract en ze vervolgens in bijlage toe te voegen. Dan is het uiteraard wel belangrijk dat ook jouw algemene voorwaarden correct werden opgesteld. Onze juristen screenen daarom graag jouw algemene voorwaarden wanneer ze jouw ZZP-contract opstellen. Bespreek een en ander met hen om de opportuniteit ervan na te gaan.

Wat zijn de gevolgen als ik geen ZZP contract heb?

In principe ben je niet verplicht om over een ZZP contract te beschikken. De voorwaarde is dan wel dat er van een dienstbetrekking absoluut geen sprake mag zijn. De gezagsverhouding, de persoonlijk verrichte arbeid en/of het ontvangen van loon mogen dan geen onderdeel uitmaken van de mondelinge overeenkomst.

De praktijk leert ons echter dat alleen een ZZP contract duidelijkheid biedt. Niet onbelangrijk, want aan een kwalificatie als dienstbetrekking zijn verregaande gevolgen verbonden. De opdrachtgever zal immers loonbelasting, premies voor de volksverzekering, premies voor de sociale verzekering, een ZVW-bijdrage en een boete moeten betalen. Maar ook voor de zzp’er zijn er kwalijke gevolgen. Het einde van de opdracht zal zich opdringen en ook zijn recht op ondernemingskortingen en de MKB-vrijstelling komen al snel onder druk te staan. Niet voor niets is het opstellen van een ZZP-contract de verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Uiteraard is dat lang niet de enige reden waarom je maar beter een ZZP overeenkomst hebt. Zonder ZZP contract zag je waarschijnlijk een aantal belangrijke afspraken over het hoofd. Hoe zit het bijvoorbeeld met de betalingen, wat met het gebruik van bedrijfsmiddelen en wat bij een conflict? Een en ander kan dan misschien wel uit jouw algemene voorwaarden volgen, indien zij überhaupt van toepassing zijn, maar dat biedt zelden voldoende garanties. Integendeel. Maakte je wel een aantal mondelinge afspraken? Fijn. Maar binnen de muren van de rechtbank valt dat maar moeilijk te bewijzen.

Zowel als zzp’er als als opdrachtgever stel je daarom maar beter consequent een ZZP overeenkomst op. Een model ZZP contract zouden we niet aanraden, maar dat is uiteraard nog steeds beter dan niks. Wil je absolute zekerheid? Kies dan steeds voor een ZZP contract op maat. Dan sta je zowel bewijsrechtelijk, juridisch als fiscaal sterk. En dan loop je achteraf niet tegen onaangename verrassingen aan.

Meer weten? Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek leggen onze gekwalificeerde juristen jou graag een en ander uit. Plan nu jouw belafspraak en wij geven aan hoe we jou maximaal beschermen.

Neem contact met ons op

Annelore Hendriks

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake