Royaltyovereenkomst

Direct laten controleren, aanpassen of opstellen door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 199,-

 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd en spoedlevering is mogelijk
 • Onze juristen zijn 4,5 à 5,5 uur bezig met je document
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept

In onze dienstverlening zit een gratis intake, een conceptronde, een aanpassingsronde en een definitief document. Wij factureren in de conceptfase pas, zodat je weet wat voor kwaliteit je krijgt voordat je betaalt.

Direct bestellen? 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Kies voor maatwerk

Bij maatwerk kies je voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk je risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s, kies voor maatwerk.

Maatwerk
 • Meest gekozen Royaltyovereenkomst op maat 349,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over jouw wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op jullie bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van je document.
 • Royaltyovereenkomst laten nakijken vanaf199,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat je document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. In deze intake bespreken we al je vragen. In een vervolgafspraak zullen we al je vragen beantwoorden.
 • Royaltyovereenkomst laten aanpassen 349,- per document Document zelf opgesteld? Laat je document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Over dit document

In een royaltyovereenkomst worden intellectuele eigendomsrechten (tijdelijk of permanent) overgedragen in ruil voor betaling van royalty.

Met een goede royaltyovereenkomst kun je genieten van de royalties uit je intellectueel eigendomsrecht en zijn de afspraken goed geregeld.

Zonder royaltyovereenkomst kunnen andere bedrijven eenvoudig met alternatieven komen.

Tip: Essentieel om achteraf inbreuken en juridische geschillen te voorkomen.

Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Over dit document
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Royaltyovereenkomst op maat 349,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over jouw wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op jullie bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van je document.
  • Onze jurist is 4,5 à 5,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document naar je wensen
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Royaltyovereenkomst laten nakijken vanaf199,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat je document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. In deze intake bespreken we al je vragen. In een vervolgafspraak zullen we al je vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 3,5 à 4,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van je huidige document op je wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Royaltyovereenkomst laten aanpassen 349,- per document Document zelf opgesteld? Laat je document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 4,5 à 5,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van je huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Over dit document

In een royaltyovereenkomst worden intellectuele eigendomsrechten (tijdelijk of permanent) overgedragen in ruil voor betaling van royalty.

Met een goede royaltyovereenkomst kun je genieten van de royalties uit je intellectueel eigendomsrecht en zijn de afspraken goed geregeld.

Zonder royaltyovereenkomst kunnen andere bedrijven eenvoudig met alternatieven komen.

Tip: Essentieel om achteraf inbreuken en juridische geschillen te voorkomen.

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Zullen we telefonisch kennismaken?

 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste prijzen en achteraf betalen na concept
Gratis adviesgesprek

Royaltyovereenkomst (Uitgelegd)

Wat is een royaltyovereenkomst?

Het intellectueel eigendomsrecht is een ingewikkeld kluwen van regels. Het omvat dan ook zoveel domeinen en gaat verder dan octrooien en merknamen. Zeker indien je jouw intellectuele eigendomsrechten door een derde wilt laten verzilveren, wordt het al snel heel ingewikkeld. Een royaltyovereenkomst moet een en ander dan ook in goede banen leiden.

In Nederland kennen we niet alleen het tastbare eigendom, maar ook de zogenoemde intellectuele eigendomsrechten. Een vreemd woord, maar eigenlijk is het overal om je heen terug te vinden. Jouw handelsnaam vormt daar een voorbeeld van, maar ook kunstwerken, foto’s, teksten en stukjes softwarecode zijn stuk voor stuk voorbeelden van intellectuele eigendom. Het eigendomsrecht daarvan is echter minder absoluut dan dat van pakweg een fiets. Zo kunnen er immers meerdere rechthebbenden zijn, kan je het eigendomsrecht verliezen indien je er geen gebruik van maakt en bovendien moet je er ook mee leven dat anderen mogelijk jouw tekst voor hun studies citeren.

Toch betekent dat niet dat je zomaar al jouw rechten moet laten aantasten. Nee, je kan een licentienemer vragen om zogenoemde royalty’s te betalen. Dit is een vergoeding voor het gebruik van jouw intellectuele eigendomsrechten. De afspraken daaromtrent worden dan ook in een royaltyovereenkomst gegoten.

Een royaltyovereenkomst is dan ook een overeenkomst waarbij bepaalde intellectuele eigendomsrechten tijdelijk of permanent aan een licentienemer worden overgedragen in ruil voor de betaling van een royalty, vaak uitgedrukt als een percentage van de verkoopprijs. Uiteraard worden in de royaltyovereenkomst nog heel wat andere praktische zaken geregeld.

Waarom heb ik een royaltyovereenkomst nodig?

Met een royaltyovereenkomst kan je genieten van de vruchten van jouw intellectueel werk, zonder risico te lopen dat je jouw intellectuele eigendomsrechten zou verliezen. Je kan niet alleen een mooie royalty opstrijken, maar je zorgt er ook voor dat de licentienemer een aantal praktische afspraken respecteert. En bovendien zit het zo ook bewijsrechtelijk helemaal snor.

Wat staat er in een royaltyovereenkomst?

Een royaltyovereenkomst zal steeds een beschrijving bevatten van het intellectueel eigendom waarop het van toepassing is. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar het nummer van het Nederlandse octrooiaanvraag of een beschrijving omvatten, mits verwijzing naar een bijlage. Vervolgens wordt opgenomen welke rechten op de tegenpartij worden overgedragen. In het geval van een royaltyovereenkomst zal het meestal gaan over het recht om het te (her)produceren en te verkopen. Dit recht kan wereldwijd en exclusief worden toegekend, maar meestal zal men het beperken tot een bepaalde regio of afzetmarkt waarin de royaltynemer expertise geniet. Verder worden ook praktische afspraken gemaakt omtrent de uitoefening van deze rechten en zal een looptijd worden afgesproken.

In de royaltyovereenkomst worden bovendien ook financiële afspraken opgenomen. In de eerste plaats gaat het om een lumpsum. Dit is een vergoeding voor de toekenning van de licentie. Hiernaast is er ook sprake van een royaltyvergoeding. De royaltyovereenkomst zal aangeven hoe de royaltyvergoeding dient te worden berekend. Over het algemeen zal het gaan om een percentage van de brutomarge, maar ook een forfaitaire vergoeding per verkocht product is mogelijk.

De royaltyvergoedingen dienen uiteraard op de rekening van de royaltygever te verschijnen. Ook daarover worden in de royaltyovereenkomst afspraken gemaakt. Zo zal de royaltyovereenkomst bijvoorbeeld bepalen dat de royaltynemer de royaltyvergoedingen maandelijks, per kwartaal of jaarlijks dient te betalen. Eveneens geeft de royaltyovereenkomst aan hoe deze betalingen dienen te worden gestaafd, over het algemeen door overlegging van een accountantsverklaring en de facturen.

Dat een royaltyovereenkomst steeds maatwerk is, bewijst de praktijk. Indien het bijvoorbeeld gaat om het ontwerp van een product, zal de royaltyovereenkomst concreet aangeven op wie de verschillende vormen van (product)aansprakelijkheid rust. Uiteraard is het niet onlogisch dat het de producent is die de eindverantwoordelijkheid draagt.

De royaltyovereenkomst zal hiernaast de belangen van de royaltygever moeten vrijwaren. Zo kan het de royaltynemer verboden worden om binnen een bepaalde termijn soortgelijke producten op de markt te brengen, wordt de royaltynemer tot geheimhouding gehouden en kunnen deze bepalingen aan de hand van boetebedingen worden afgedwongen.

Tot slot bevat een royaltyovereenkomst steeds bepalingen omtrent de voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Denk maar aan de situatie waarin de royaltynemer de royaltyvergoedingen niet tijdig meer uitbetaald of failliet zou gaan.

Wat zijn de gevolgen als ik geen royaltyovereenkomst heb?

Zonder een royaltyovereenkomst sta je blootgesteld aan veel risico’s. Je gooit immers zelf jouw intellectuele eigendomsrechten te grabbel, waardoor de tegenpartij eenvoudig met alternatieven op de markt kan komen. Het is dan ook de toegangspoort voor misbruik en ongewenste concurrentie.

Zonder een royaltyovereenkomst jouw intellectuele eigendomsrechten laten exploiteren is dan ook een broeihaard voor problemen, vooral omdat je bewijsrechtelijk nu eenmaal nergens staat. Ook voor de tegenpartij is dit overigens het geval. Deze kan maar moeilijk aantonen dat het niet gaat om een inbreuk. Daarom zal de royaltynemer altijd een royaltyovereenkomst eisen.

Verder moet je weten dat intellectuele eigendom veel minder absoluut is dan wat je van materiële eigendommen gewoon bent. Zo kan je bijvoorbeeld veel eenvoudiger jouw intellectuele rechten verliezen indien je er geen gebruik van maakt of actief optreedt tegen overtredingen. Ook hier is een royaltyovereenkomst het document bij uitstek om het tegendeel te bewijzen. Laat jouw royaltyovereenkomst dan ook opstellen door een deskundig jurist!

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake