Partnerovereenkomst

Direct laten controleren, aanpassen of opstellen door onze bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Onze juristen zijn 3 à 4 uur bezig met je document
 • Vaste prijzen en achteraf betalen na concept

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contract

Kies voor maatwerk

Bij MKBrecht.nl vind je precies wat je als ondernemer nodig hebt om je juridische zaken goed te regelen. Loop geen onnodige risico’s, kies voor maatwerk.

Maatwerk
 • Meest gekozen Contract op maat 189,- per document Wij leveren alléén contracten op maat. Dat betekent dat jouw contract altijd op jouw bedrijf en situatie wordt gemaakt. Na de intake beginnen wij met het opstellen van je document.
 • Mijn contract laten nakijken 99,- per document Wij kijken jouw huidige document na en geven tips en trics, risico’s en waar het document verbeterd kan worden.
 • Mijn contract laten aanpassen 189,- per document Na een intake over jouw document beginnen wij met de controle en de aanpassingen, zodat je weer een up-to-date contract hebt.
Over dit document

Een partnerovereenkomst sluit je met één of meerdere partijen waarmee je verregaand gaat samenwerken. Het doel van de partnerschap het voordeel te halen uit het samenwerken en dit gaat verder dan enkel financieel. Denk hierbij ook aan ontwikkeling van producten of het delen van kennis.

Partnerschappen zijn niet vrijblijvend. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de samenwerking. Als je kennis en intellectueel eigendom samenbrengt om met een partij iets te ontwikkelen, zul je duidelijke afspraken moeten maken. Niet alleen over de praktische samenwerking zelf maar ook over concurrentiebeding, beëindiging, audits en bescherming intellectuele eigendommen.

Tip: Essentieel om achteraf onenigheid en juridische geschillen te voorkomen.

Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Over dit document
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Contract op maat 189,- per document Wij leveren alléén contracten op maat. Dat betekent dat jouw contract altijd op jouw bedrijf en situatie wordt gemaakt. Na de intake beginnen wij met het opstellen van je document.
  • Onze jurist is 3 à 4 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document naar je wensen
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Mijn contract laten nakijken 99,- per document Heb je een contract ontvangen en weet je niet of dit goed voor jouw bedrijf is of heb je een contract gemaakt en wil je weten of dit juridisch correct is, dan kies je voor een contract laten nakijken.
  • Onze jurist is 1,5 à 2,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van je huidige document op je wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Mijn contract laten aanpassen 189,- per document Na een intake over je document beginnen wij met de controle en de aanpassingen, zodat je weer een up-to-date contract hebt.
  • Onze jurist is 3 à 4 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van je huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Over dit document

Een partnerovereenkomst sluit je met één of meerdere partijen waarmee je verregaand gaat samenwerken. Het doel van de partnerschap het voordeel te halen uit het samenwerken en dit gaat verder dan enkel financieel. Denk hierbij ook aan ontwikkeling van producten of het delen van kennis.

Partnerschappen zijn niet vrijblijvend. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de samenwerking. Als je kennis en intellectueel eigendom samenbrengt om met een partij iets te ontwikkelen, zul je duidelijke afspraken moeten maken. Niet alleen over de praktische samenwerking zelf maar ook over concurrentiebeding, beëindiging, audits en bescherming intellectuele eigendommen.

Tip: Essentieel om achteraf onenigheid en juridische geschillen te voorkomen.

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk
Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Zullen we vrijblijvend telefonisch kennismaken?

 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste prijzen en achteraf betalen na concept
Gratis adviesgesprek

Partnerovereenkomst (Uitgelegd)

Wat is een partnerovereenkomst?

Waarom de degens kruisen indien een samenwerking zoveel meer kan opleveren? Een les waar menig politici wel wat van kan leren. In de zakelijke wereld zien we het zo vaak verschijnen: een partnerschap waarbij partners zich versterken. Natuurlijk wel met de nodige terughoudendheid en beschermingsmiddelen die in de partnerovereenkomst worden gegoten.

Met een partnerovereenkomst ga je een partnerschap aan met één of meerdere zakelijke partners. Een partnerovereenkomst kan voor verschillende doeleinden worden gesloten. Zo kan je samenwerken om een nieuw product op de markt te brengen of kan je de expertise van een partner in huis halen. Omdat een partnerovereenkomst altijd anders is, kan je dus niet zomaar een partnerovereenkomst van het internet plukken. Een partnerovereenkomst is immers altijd maatwerk.

Waarom heb ik een partnerovereenkomst nodig?

Je sluit een partnerovereenkomst indien een verregaand samenwerking op poten wordt gezet. Klassieke inkoop- of verkoopcontracten volstaan dan niet langer. Een partnerovereenkomst dringt zich dan ook op indien er verregaande verplichtingen en rechten moeten worden opgenomen. In de praktijk wordt een partnerovereenkomst afgesloten omdat de twee partijen voordeel halen uit het partnerschap. Voordelen die bovendien ook verder kunnen gaan dan louter het financiële aspect.

Wat staat er in een partnerovereenkomst?

Een partnerovereenkomst moet steeds aansluiten bij het zakelijk partnerschap. Daarom gaan er vaak verregaande onderhandelingen aan vooraf. De inhoud van de partnerovereenkomst is daar het resultaat van. Toch valt vooraf niet te zeggen wat er in de partnerovereenkomst zal opgenomen zijn. Toch weten wij uit de praktijk dat een aantal clausules steeds opnieuw noodzakelijk zijn.

In de eerste plaats zal de partnerovereenkomst immers de rechten en de plichten van de verschillende partijen bevatten. De partnerovereenkomst wordt hier steeds specifiek opgesteld en heeft het niet zomaar over het leveren van inspanningen of het betalen van gelden. Het schenkt aandacht aan de bijzondere onderdelen van het partnerschap. Denk onder andere aan resultaatverplichtingen, de precieze omschrijving van kennisoverdracht en de gevolgen voor de verschillende afdelingen, gaande van de perscommunicatie tot de verkoop en de marketing.

Een partnerschap ontstaat in strikt vertrouwen. Beide partijen willen profiteren van de voordelen van een samenwerking. Om zo’n vertrouwelijke sfeer mogelijk te maken, zal de partnerovereenkomst steeds een aantal garanties bieden. Denk bijvoorbeeld aan geheimhoudingsclausules en concurrentiebedingen, die vervolgens met boetebedingen afdwingbaar worden. Uiteraard worden zij voornamelijk opgenomen om de vertrouwelijke sfeer te garanderen en met de hoop dat ze nooit in sancties zullen resulteren. Toch is het niet onbelangrijk om over dat laatste reeds vooraf na te denken. Boetebedingen hoeven dan ook geen afbreuk te doen aan het recht om een hogere schadevergoeding te eisen. Maar dan moet zo’n boetebeding wel correct worden opgesteld. Ook hieraan schenkt de partnerovereenkomst aandacht.

Maar de partnerovereenkomst zal ook aandacht schenken aan minder voor de hand liggende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de intellectuele eigendom, zeker indien er sprake is van het gebruik van licenties. Vooral bij partnerschappen in de ICT-sector is dat niet onbelangrijk. Zo leveren sommige partners de noodzakelijke software om een gezamenlijk project mogelijk te maken. En dan is het inderdaad belangrijk dat vooraf duidelijk is wie de eigenaar is van de software en onder welke restricties de software door de tegenpartij mag worden gebruikt.

Hiernaast dient de partnerovereenkomst aandacht te schenken aan de praktische afspraken. Samenwerken is immers moeilijker dan het soms lijkt. Daarom worden reeds vooraf afspraken gemaakt om de samenwerking in goede banen te leiden. Er worden vaste overlegmomenten voorzien, er vinden onderlinge evaluaties plaats en ook audits en rapportagemomenten zijn zeker niet ongewoon. Dergelijke afspraken zorgen er eveneens voor dat de partners steeds de vinger aan de pols kunnen houden.

Blijkt de samenwerking uiteindelijk toch op een sisser uit te draaien? Door de verregaande inspanningen en investeringen die de partners hebben gemaakt, is het belangrijk dat de samenwerking nog niet meteen wordt getorpedeerd. Daarom is het niet onbelangrijk om via de partnerovereenkomst aan te sturen op een gezamenlijke verzoening, eventueel mits tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar of het voorleggen van het twistpunt aan een arbiter.

Tot slot zal een partnerovereenkomst steeds beperkt in tijd worden afgesloten. Daarom zal de partnerovereenkomst bepalingen bevatten met betrekking tot de (stilzwijgende) verlenging en de praktische afhandeling van de beëindiging van de samenwerking. Maar het houdt toch ook rekening met abrupte beëindigingsgronden. Want als de partner nu eenmaal financiële moeilijkheden heeft, is niemand nog gebaat bij een verdere samenwerking. En dan is de partnerschap stoppen nu eenmaal de beste optie.

Wat zijn de gevolgen als ik geen partnerovereenkomst heb?

Zonder partnerovereenkomst staat de samenwerking al snel op losse schroeven. Zonder de noodzakelijke zekerheden die worden ingebouwd, is het maar moeilijk om in volle vertrouwen samen te werken. Het eerste twistpunt kan dan al meteen het einde van het partnerschap betekenen.

Hiernaast is het ontbreken van een partnerovereenkomst ook gewoon een vrijgeleide voor misbruik. Zeker indien geheime kennis wordt vrijgegeven en bepaalde zaken maar beter geheim blijven. Misschien maakten jullie daar mondeling wel een aantal afspraken over? Kan best, maar dat valt maar moeilijk te bewijzen.

Natuurlijk regelen andere voorwaarden misschien wel een en ander. Maar jouw algemene voorwaarden stelde je uiteraard voornamelijk op in functie van transacties en niet om samen te werken. Om nog maar te zwijgen over een eventuele battle of the forms: indien jullie alle twee met eigen voorwaarden aan komen kloppen. Neen, zonder een goede partnerovereenkomst sta je nergens. Daarom laat je maar beter een partnerovereenkomst opstellen door een gekwalificeerde jurist die rekening houdt met het onderhandelingsproces en de eisen die de twee partners stellen. 

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake